Singapore har byggt upp ett gediget och pålitligt rykte som tillväxthubb för svenska företag i APAC-regionen. Singapore var en gång en knutpunkt mellan de avancerade och utvecklade världarna, men är idag en ledande nation inom många ekonomi- och utvecklingsområden. Den här positionen har fått Singapore att bli ett naturligt hem för det svenska näringslivet i Asien och Stillahavsområdet och förser företag med den senaste tekniken och den expertis som krävs för att åstadkomma kontinuerliga förändringar och öka konkurrenskraften.

Som en naturlig språngbräda in i en större region har Singapore attraherat svenska företag inom alla områden och storlekar; från små och medelstora företag, till stora företag och allt oftare tech-savvy startups, till att nu omfatta över 250 företag.

Singapore är på väg mot en återhämtning från pandemin, men resan kommer i stor utsträckning att bero på den globala ekonomiska återhämtningen. Tecknen är dock lovande; Singapore och det lokala svenska näringslivet är väl positionerade för att växa i det nya landskapet.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey produceras vartannat år av Team Sweden, ett gemensamt initiativ där Business Sweden samarbetar med Sveriges lokala ambassader, konsulat och handelskamrar runt om i världen, bland andra intressenter.

Undersökningen ger förstahandsperspektiv och insikter om affärstrender, frågor och utmaningar på globala marknader baserat på omfattande intervjuer med svenska företag verksamma i respektive land.