I dag finns det cirka 200 svenska företag i Spanien. På grund av att den spanska ekonomin är starkt beroende av turism har covid-19-pandemin inneburit många utmaningar och svårigheter. Den starka position som EU har intagit när det gäller att inrätta återhämtningspaketet NextGenerationEU kommer att fungera som en viktig katalysator för förändring i hela unionen. Stora investeringar i digitalisering och hållbarhet planeras, och det är områden där svenska företag ligger i framkant och driver innovativa och klimatvänliga lösningar. 

Business Climate Survey Spanien 2021 visar att svenska företag har blandade känslor inför det spanska företagsklimatet. Men i allmänhet anser de att det nuvarande affärsklimatet är "neutralt" (varken bra eller dåligt). De flesta svenska företag hade dock ett positivt år 2020 när det gäller lönsamhet och ser positivt på den förväntade återhämtningen i konjunkturen. 

Trots covid-19 rapporterar 72 procent av de tillfrågade svenska företagen att de var lönsamma 2020. Hela 69 procent av företagen förväntar sig att deras omsättning kommer att öka 2021 (i varierande grad). De viktigaste framgångsfaktorerna är försäljningskompetens, samarbete med kunderna, kostnadseffektivitet och partnerskap/lokala relationer. 

Det "svenska varumärket" påverkar. Spanjorerna har i allmänhet en mycket positiv syn på Sverige och förknippar det starkt med kvalitet och innovation. Den överväldigande majoriteten (67 procent) av våra tillfrågade företag rapporterar att det svenska varumärket bidrar positivt till deras verksamhet i Spanien.

Business Climate Survey är ett verktyg som Team Sweden använder för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i världen. 

Ladda ned rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.  

OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen ger förstahandsperspektiv och insikter i affärstrender, frågeställningar och utmaningar på globala marknader baserat på omfattande intervjuer med svenska företag verksamma i respektive land. Omkring 200 företag är verksamma på den spanska marknaden. Totalt 65 företag svarade på undersökningen som genomfördes mellan mars och april 2021, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 33 procent.