Podcasts

SOUTH AFRICA_JOHANNESBURG_keenan-constance-lAjPSof.jpg
Det nya affärslandskapet: så förbereder du dig

Återhämtningen på världsmarknaden blir lång och skakig trots framstegen på vaccinfronten. I detta poddavsnitt berättar Business Swedens VP APAC David Hallgren om de verktyg och metoder som svenska företag bör ta i bruk för att hantera fortsatt osäkerhet på exportmarknaderna.

Gearing up in a reinvented world.jpg
Det nya affärslandskapet: så förbereder du dig

Återhämtningen på världsmarknaden blir lång och skakig trots framstegen på vaccinfronten. I detta poddavsnitt berättar Business Swedens VP APAC David Hallgren om de verktyg och metoder som svenska företag bör ta i bruk för att hantera fortsatt osäkerhet på exportmarknaderna.

Podcast episode 28.jpg
Ett nytt sätt att tillverka - hur ser framtiden ut?

Utvecklingen inom fordonsindustrin rör sig i en aldrig tidigare skådad takt. Effekterna av detta kan inte underskattas då industrin tillhandahåller jobb till 13,8 miljoner människor i Europa, vilket motsvarar 6,1% av EU:s totala sysselsättning. Endast tillgänglig på engelska.

Podcast_Opportunities in public sector.jpg
Att göra internationella affärer med offentlig sektor

Tillväxt, digitalisering och klimatomställningen är grunden till att det idag satsas på infrastruktur runt om i hela världen. Det sätter nya krav på utveckling vilket öppnar upp affärsmöjligheter inom den offentliga sektorn internationellt.

SHANGHAI_denys-nevozhai-D8iZPlX-2fs-unsplash.jpg
Nyckeln till framgång med B2B i Kina

I detta avsnitt sätter vi fokus på nycklarna till framgång för att lyckas med business to business i Kina. En marknad som digitaliserats snabbt och där spelreglerna skiljer sig mot hur svenska bolag är vana att arbeta.

A new era in China 3000x2000.jpg
"The new era" på den kinesiska marknaden

”The new era” påverkar svenska företag som arbetar mot den kinesiska marknaden. David Hallgren, handelssekreterare vid Business Swedens kinakontor, vägleder oss genom både riskerna men också möjligheterna som utvecklingen på marknaden innebär.

charlie-egan-_GuZXst-e1c-unsplash.jpg
Framtidens transport

Fordonsindustrin genomgår just nu stora förändringar. Ett samskapande mellan startups och teknikföretag är av yttersta vikt för framtidens autonoma mobilitet. Sverige har en viktig roll att spela i denna utveckling. Endast tillgänglig på engelska.

andre-benz-248759-unsplash.jpg
E-handel: möjligheterna till global succé

I detta avsnitt sätter vi fokus på hur e-handel kan bli nyckeln till världen för många svenska företag. Vad krävs för att lyckas på e-handelsmarknaden i olika delar av världen?

DUBAI_fredrik-ohlander-fCW1hWq2nq0-unsplash.jpg
Ett jobb med hela världen som arena

Med nästan 10 års erfarenhet var vet Asli Sungur och Johan Chun hur det är att arbeta på Business Sweden. Hör deras personliga upplevelser av hur det är att arbeta med hela världen som arena och vad som gör dem så stolta över sin arbetsplats.

chuttersnap-204605-unsplash.jpg
Ett erbjudande som tar ditt företag ut på den globala marknaden

I dagens avsnitt fokuserar vi på ”market expansion”, det vill säga Business Swedens erbjudande som vägleder svenska bolag ut på den globala marknaden.

lance-anderson-kEYm3hHSEzg-unsplash.jpg
Nya trender inom svensk detaljhandel

Idag har nästan 70 procent av alla svenskar någon gång handlat på nätet och 50 procent i mobilen. Det har skett en snabb förändring av det nordiska konsumentbeteendet och internationella företag som vill etablera sig på den svenska marknaden bör informeras och vara medvetna om detta. Endast tillgänglig på engelska.

MADRID_florian-wehde-WBGjg0DsO_g-unsplash.jpg
Vägen till globala affärer för små och medelstora bolag

Att små och medelstora bolag går ut på den globala marknaden och växer är viktigt för Sverige. I detta avsnitt pratar vi med Helen Rönnholm på Business Sweden om hur de jobbar för att locka och stötta svenska företag i att ta de första stegen i sin globala expansion.

sylvain-guiheneuc-51715-unsplash.jpg
Svensk teknik förändrar världens gruvindustri

Mer än 50 procent av all teknik som finns i världens underjordiska gruvor kommer från svenska företag. Teknikutvecklingen sker idag i rask takt och de svenska bolagen är en stark drivande kraft i denna utveckling.

alain-pham-248563-unsplash.jpg
Nya trender i tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin i världen genomgår just nu en snabb förändring. Tillverkningen sker alltmer närmare marknaden. Samtidigt plockar Asien och främst Kina, position genom att bli allt mer självförsörjande på varor. I detta avsnitt sätter vi fokus på tillverkningsindustrin och ställer oss frågorna var och varför?

ricardo-gomez-angel-GsZLXA4JPcM-unsplash.jpg
5 myter om svensk tillverkningsindustri

I dagens avsnitt fördjupar vi oss i synen på svensk tillverkningsindustri. Tillsammans med Klas Ericson och Andreas Scheibenpflug från Business Sweden avlivar vi fem av de största myterna om Sverige som tillverkningsnation. Vi pratar också om framtiden och hur Sverige kan hävda sig i en hög internationell konkurrens.