En av rekommendationerna i Business Swedens rapport från januari 2020 ”A New Era in China” var att ”förbereda sig för turbulens”. Trots vår uppmaning kunde ingen ha förutsett coronapandemin och all turbulens som skulle följa i dess spår.

Vi är nu bortom förberedelserna för turbulens och behöver snarare överväga hur vi ska leda verksamheter i en tid av osäkerhet och ständiga störningar i Kina och APAC.

I vår nya rapport, Navigating Uncertainty, sammanfattar vi det disruptiva klimat som svenska företag upplever i Kina och föreslår ett ramverk för hur företag kan existera och växa i denna nya verklighet.

Ladda ner hela texten nedan för insikter om hur du bygger motståndskraft och smidighet i din Kina-strategi.

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter nedan för att få tillgång till hela PDF-rapporten

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.