2024 är det femte året som Team Sweden, genom vår Business Climate Survey, samlar in information från svenska dotterbolag i Sydafrika för att ge insikter om den lokala affärsmiljön. Denna undersökning tar upp de relevanta frågor som påverkar handeln med varor och tjänster mellan Sverige och Sydafrika.

Sverige har ett aktivt näringsliv i Sydafrika med cirka 50 registrerade dotterbolag. Dessa dotterbolag representerar svenska varumärken på marknaden genom partners och tredjepartsdistributörer, och vissa av dem använder sydafrikanska komponenter i sin tillverkning.

Sverige är redan välkänt, så svenska företag i Sydafrika behöver oftast inte ägna tid åt att förklara vad Sverige står för, vilket är en fördel i sig. Detta gäller särskilt när det gäller Sveriges rykte om att ha en tradition av innovation, forskning och starka företag.

Under många år var fokus för de flesta företag ren vinst. Detta var business as usual. Sedan blev det trendigt att tala om ”triple bottom line”: people, profits, planet. I Sydafrika blir det allt vanligare att planera för de sociala aspekterna av ett företags verksamhet.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey i Sydafrika baseras helt på de svar som svenska företag har lämnat om de ekonomiska utsikterna, marknaden, lokala framgångsfaktorer och hållbara affärsmetoder i Sydafrika. Rapporten ger en inblick i hur svenska företag planerar att expandera sin lokala affärsverksamhet på kort till medellång sikt och belyser deras framgångsfaktorer på den sydafrikanska marknaden och de hållbara affärsmetoder som de har implementerat.

Enkäten skickades ut till 50 svenska dotterbolag i Sydafrika och svarsfrekvensen uppgick till 70 procent.  På grund av att dotterbolagen är globala varierar storleken mellan små, medelstora och stora företag.

Vi hoppas att denna undersökning ger en överblick över hur internationella företag som är verksamma i Sydafrika uppfattar situationen. Som ”Team Sweden” i regionen letar vi ständigt efter nya vägar för samarbete och tillväxt, med fokus på hållbarhet, teknik och innovation.