År 2019 tecknade OrganoWood ett avtal med en tysk distributör. Det var resultatet av ett gediget och ihärdigt samarbete med Business Sweden.

"Business Sweden försåg oss med en grundlig marknadscheck, kartläggning av de standarder och de certifieringar vi skulle behöva följa på den tyska marknaden och gav oss slutligen stöd i att hitta den bästa försäljnings- och distributionspartnern i landet", säger Jens Hamlin, Vd på OrganoWood.

Från marknadscheck till partnersökning
Senare under 2019 hjälpte även Business Sweden OrganoWood med en marknadscheck i Frankrike, Kanada och Japan. Syftet var att ge företaget en överblick av trender och marknadsförutsättningar som underlag till verksamhetens beslut om att etablera sig på en eller flera marknader. Vidare genomförde Business Sweden en partnersökning i Frankrike och Kanada. Syftet var att definiera en lämplig distributörsprofil genom analys av distributionens värdekedja och konkurrentlandskap. Business Sweden identifierade även partnerkandidater, initierade kontakter och arrangerade möten med potentiella partners.

"Vi är mycket nöjda med resultatet. Tre potentiella partnerföretag är nu aktuella för samarbete i både Frankrike och Kanada. I Frankrike deltog Cecilia Hedlund från Business Sweden-kontoret i Paris i ett möte med en fransk distributör. Det var ovärderligt tack vare Cecilias gedigna affärs- och språkkunskaper, men också för hennes kunskap om kulturen. För att sammanfatta: Business Sweden var med oss ​​hela vägen”, säger Jens Hamlin.

Miljövänlig Teknik
OrganoWood bygger verksamheten på sin patenterade kärnteknologi där kiselämnen binds till fibrerna i träet via organisk katalys. Baserat på denna miljövänliga teknologi ges det behandlade trämaterialet både ett effektivt flam- och rötskydd.

“Vårt motto är att ett miljöföretag som vårt ska skydda träet och inte döda några organismer. Man kan säga att vi gömmer maten från organismerna som förstör träet så att de går någon annanstans”, säger Jens Hamlin.

Även om det finns en generell trend, särskilt i Europa, att miljöperspektivet blivit mer attraktivt inom byggindustrin, är OrganoWoods erfarenhet att det tar tid att komma in på en ny marknad. Dessutom är byggbranschen mycket konservativ.

”Vi jobbar inte med snabbrörliga konsumentvaror. De flesta bygger bara uteplats två gånger i livet. Men eftersom vi redan finns på en marknad som Tyskland – ett land med stort fokus på miljön som letar efter alternativ till tryckimpregnerat trä - ökar efterfrågan på våra produkter. 2020 levererade vi 300 kubikmeter virke och 2021 1 000 kubikmeter. Det har blivit tydligt att vi står för något nytt – en förändring av teknologin”, säger Henrik Edlund, Export Sales Manager på OrganoWood.

Det finns också ett miljöuppvaknande i Japan enligt Henrik Edlund. Landet importerar i stor utsträckning tropiskt trä, med långa exportvägar och där spårbarheten är låg (kan till exempel innebära regnskogsskövling). Dessutom finns det en stor efterfrågan på trä i Japan, eftersom det är lättare än stål och betong och har en inneboende flexibilitet, vilket gör det mer motståndskraftigt mot jordbävningsbelastningar. Japan kan därför bli OrganoWoods nästa marknad att etablera sig i.

”Vi hoppas att OrganoWood ser oss som sin tillväxtpartner och att vi får chansen att fortsätta hjälpa dem att ta sig in på flera marknader”, säger Cecilia Hedlund, konsult på Business Sweden i Paris.

Utmaning

Förse OrganoWood med en översikt av trender och marknadsförutsättningar på den tyska, franska, kanadensiska och japanska marknaden – som underlag för beslut om etableringar på en eller flera marknader.
Hitta lämpliga säljpartners för företaget i Tyskland, Frankrike och Kanada.

Lösning

Få en förståelse för marknadstrender och potential för miljövänlig impregnering samt kartläggning av standarder och certifieringar som företaget måste följa på marknaderna.

Definition av lämplig distributörsprofil genom analys av distributionens värdekedja och konkurrentlandskap. Därefter identifiering av partnerkandidater, kontaktskapande och möten med potentiella partners.

Resultat

Prioritering av högpotentialmarknader och skräddarsydda go-to-market-strategier.
Distribution i Tyskland och ökad efterfrågan på OrganoWoods produkter.
Tre potentiella partnerföretag som är intresserade av både Frankrike och Kanada: förhandlingar pågår för närvarande.

OM ORGANOWOOD

OrganoWoods AB säljer och marknadsför miljövänliga träprodukter och är den enda globala leverantören av miljöklassad tryckimpregnering för beklädnad, trallvirke och konstruktionsvirke. Ytbehandlingarna kan användas på alla typer av trä.

Företaget är för närvarande verksamt på den svenska, norska, finska, danska och tyska marknaden, varav Sverige står för 85 procent av omsättningen. Målet är att öka exporten till befintliga och nya marknader samt att lansera nya produkter.