Den holländska marknaden har alltid varit mycket viktig för svenska företag. Det är Sveriges sjunde största exportmarknad och tredje största importmarknad med 162 miljarder kronor totalt 2021. Nederländerna är en attraktiv marknad för svenska företag med sitt logistiskt strategiska läge och höga grad av digitalisering, teknik, innovation och hållbarhet. Det är också en intressant testmarknad för fortsatt expansion till andra länder i Europa.

Det holländska företagsklimatet har tydliga likheter med det svenska. Svenska företag och produkter har ett gott rykte inom innovation, teknik, kvalitet och hållbarhet bland konsumenterna. Sveriges rykte har varit i stort sett stabilt under lång tid och går hand i hand med det höga förtroendet i de nordiska länderna generellt sett. Denna undersökning bekräftar tydligt denna bild då det tydligt uttrycks att varumärkesbilden av Sverige bidrar positivt till svenskt företagande i Nederländerna. Hela 86 procent av de tillfrågade tycker att det svenska varumärket bidrar delvis eller mycket/mycket positivt till affärsframgångar.

Det finns många faktorer som avgör om affärsmiljön är gynnsam för framgång. År 2022 gav de svenska företagen högst poäng till fysisk infrastruktur, följt av personsäkerhet och rättssäkerhet. En klar majoritet av de tillfrågade, 74 procent, har inte stött på några problem med handelshinder eller är inte medvetna om de hinder som finns.  

Ladda ner rapporten för att få en fullständig överblick av resultaten och en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Climate Survey är en studie författad av Team Sweden för att svenska företag ska få insikt i vilka möjligheter och utmaningar som finns när de gör affärer i Nederländerna.

I år skickades undersökningen ut till 86 lokala chefer som representerar svenska företag i Nederländerna, varav 36 svarade. Svaren samlades in mellan 25 mars och 25 april 2022.