2023 har hittills varit ett år med både upp- och nedgångar för den japanska marknaden. Landet tog sig till slut ur den globala pandemin, men drabbades sedan av en ekonomisk nedgång orsakad av kriget i Ukraina och relaterade störningar i leveranskedjan.

Men den övergripande effekten på svenska företag i Japan under det senaste året verkar ha vägt över till det positiva, med både ökad lönsamhet och vilja att investera jämfört med 2022.

Svenska företag var optimistiska när de ombads uppskatta sin totala potentiella tillväxt i Japan på längre sikt. Två tredjedelar (65 procent) tror att de, genom att övervinna viktiga hinder, åtminstone skulle kunna fördubbla intäkterna, och nästan en tredjedel (31 procent) tror att de skulle kunna öka intäkterna mer än fem gånger. Detta utgör en enorm möjlighet för svenska företag.

En intressant skillnad är att en majoritet (69 procent) av de svenska företagen i Japan ser ett stort värde i att använda den svenska varumärkesimagen i sin marknadsföring, men till skillnad från de flesta globala marknader verkar dock inte hållbarhet och miljö vara kärnan i varumärkeserbjudandet. Att framgångsrikt använda hållbarhet som argument för att öka attraktionskraften hos svenska produkter och tjänster är fortfarande en viktig utmaning för det svenska näringslivet.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett viktigt verktyg som Team Sweden använder för att

få insikter från företrädare för svenska företag runt om i världen – något som är särskilt viktigt i turbulenta tider som dessa. Undersökningen genomförs i över 20 länder över hela världen varje år och syftar till att öka förståelsen för svenska företags resultat på olika globala marknader. Svaren visar på möjligheter och utmaningar som varje land står inför och hur dessa kan hanteras genom samarbete, kunskapsdelning och öppen dialog.

Vi hoppas att resultaten av denna rapport kommer att vara till nytta för dig och ditt företag under det kommande året. Tveka inte att kontakta någon av oss i Team Sweden med idéer, frågor, tankar eller önskemål – vi är alltid glada över att kunna stödja svenska företags framgångar på alla sätt vi kan.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla deltagande företag, respondenter och experter som har bidragit till årets undersökning.