Sverige har ett av de mest avancerade och levande klustren i världen för e-mobilitet och erbjuder många möjligheter för hållbar tillverkning, biltester och inkubation av nya idéer.

Landets industrier för smarta transporter ligger i framkant av utvecklingen inom elektrifiering och framtida mobilitet, och samlar globala aktörer som Volvo Cars och Volvo Group, Scania, Bombardier och Ericsson med ledande forskare och tekniska innovatörer inklusive Einride, Nevs och Polestar, för att nämna bara några nyckelspelare.

Tillsammans arbetar de för att kraftsamla i övergången till elektrifierade och digitalt drivna transportsystem. Framstegen går allt snabbare på fyra fronter som kommer att vara avgörande för framtida framgångar: delad mobilitet, koldioxidutsläpp, autonom körning och uppkoppling.

Mer än en kvarts miljon människor i Sverige är direkt anställda av IKT-företag – men det finns många fler yrkesverksamma inom IKT när man räknar med alla som är engagerade i att digitalisera andra branscher. Den digitala sektorn står för cirka 20 procent av Sveriges BNP och sysselsätter inte mindre än 18 procent av den yrkesverksamma befolkningen i huvudstaden Stockholm.

Att transformera transportsektorn är en av grundstenarna för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Även om detta är en monumental uppgift, tänjer fordons- och teknikspecialister i Sverige på gränserna inom EV-tillverkning, mjukvaruutveckling, säkerhetssystem, komponentförsörjning, testning och FoU.

sverige driver på inom mobilitetsteknik

Fordonsindustrin i Sverige och dess underleverantörsnät är strategiskt viktiga och står för cirka 15 procent av landets totala export. Sektorn sysselsätter 155 000 personer, där många nu anpassar sig till ett nytt konkurrensutsatt landskap.

Sveriges traditionella fordonsleverantörskedja förvandlas snabbt till ett värdenätverk med nya aktörer, partnerskap och affärsmodeller. Nya tekniker och koncept utvecklas ofta i samarbetsmiljöer, från saminnovationshubbar och plattformar till testarenor, av vilka en del finansieras gemensamt av staten och den privata sektorn.

Göteborgsområdet, på västkusten, är en av världens mest kunskapsintensiva regioner per capita när det gäller fordonsutveckling och framtida e-mobilitetslösningar.

Fler och fler internationella företag har insett fördelarna med att investera i denna region tack vare tillgängligheten av skickliga ingenjörer samt expertis inom mobila kommunikationssystem, uppkoppling och automation. Göteborg har redan integrerat autonoma pendelfordon i sitt kollektivtrafiknät.

Fem viktiga styrkor i Sveriges industrier för smarta transporter:

  • Fler än 17 testbäddar med fokus på trafiksäkerhet, autonom körsimulering, komponenttestning, digital teknik och övervakning (AI, IoT, lidar), batteriutveckling och hybridsystem.
  • Starkt arv från fordons- och komponenttillverkning med rykte i världsklass för innovationer inom vägsäkerhet.
  • Dynamiska fordonskluster där fordonstillverkare och leverantörer, tekniska startups och akademin tillsammans skapar framtida mobilitetslösningar.    
  • Avancerad digital infrastruktur och distributionsnät för utveckling och tillverkning av e-mobilitet.
  • Koldioxidfritt elnät med EU:s högsta andel förnybar energi.

Sveriges ledande position inom digitalisering ger perfekta förutsättningar för att testa nya innovationer och tillämpa ny teknik.

Sverige blivit en välbesökt destination för fordonstester tack vare toppmoderna anläggningar där fordon och komponenter kan testas i alla klimat och förhållanden, från kyliga arktiska temperaturer till simulerad ökenvärme. Här är ett litet urval av tillgängliga möjligheter för testning och saminnovation:

Mobility Xlab: Grundat av CEVT, Ericsson, Volvo Cars, Volvo Group, Veoneer och Zenseact, med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Denna innovationshub ger en språngbräda för nystartade företag inom mobilitetsteknik.

AstaZero: Världens första fullskaliga testmiljö för framtida trafiksäkerhet öppen för inhemska och internationella fordonstillverkare, leverantörer, forskare och tillsynsmyndigheter. Arenan låter deltagarna testa och certifiera sina produkter i ett brett utbud av simulerade trafikmiljöer och scenarier.

Urban ICT Arena: Öppen plattform för urban mobilitet som utforskar möjligheterna för autonoma och uppkopplade fordon med hjälp av en verklig urban testmiljö.

nya tillväxtmarknader

Business Sweden arbetar med såväl inhemska som utländska företag inom industrier Smart Transport för att accelerera tillväxten och ta tillvara på affärsmöjligheter i Sverige och utomlands. Sverige erbjuder ett brett utbud av investeringsmöjligheter inom tillverkning, säkerhetssystem, komponenter, testning samt forskning och utveckling.

Mobilitetens framtid formas just nu i Sverige med innovation som sker inom områdena självkörande fordon, uppkoppling, alternativa bränslen, elektrifiering och delade mobilitetsplattformar.

Vårt internationella fokus när vi hjälper expanderande svenska leverantörer ligger på de stora marknaderna för fordonstillverkning som Tyskland, Frankrike, USA, Kina, Japan och Sydkorea. Med tanke på den snabba utvecklingstakten utökar vi vårt fokus och vår verksamhet till länder som Taiwan, Italien, Spanien och Storbritannien.

Är du en utländsk investerare som vill etablera eller utöka din verksamhet i Sveriges industri för smarta transporter? Vårt team kan ge all hjälp och alla insikter du behöver.

Om du är en svensk leverantör som vill expandera din verksamhet utomlands, tveka inte att kontakta oss för strategisk rådgivning och praktisk support.