Sveriges batteriindustri blomstrar på mer än ett sätt. Northvolt fortsätter att stjäla rampljuset, men en mängd innovativa företag arbetar hårt med att utveckla nya batteritekniker som kan möta framtidens elektrifieringsbehov.

Bland dem finns Enerpoly, som hittills varit en av det svenska batteriklustrets bäst bevarade hemligheter. Företaget grundades 2018 och dess uppdrag är att återuppfinna energilagringsförmågan hos en batterikemi som har tjänat världen i över ett sekel.

"Våra batterier är baserade på zink-mangandioxid-kemin som används i vanliga AA-batterier. Tanken är att skala upp stationära batterier med samma beprövade batterimaterial för att stödja övergången till förnybar energi. Vi tror att applikationerna för vår batteriteknik är oändliga", förklarar Eloisa de Castro, vd för det Stockholmsbaserade bolaget, som för närvarande har 17 anställda.

PRISVÄRDA, SÄKRA OCH MINDRE ENERGIKRÄVANDE

Jämfört med litiumjonbatterierna, som har blivit den vanligaste tekniken i dagens kapplöpning för att elektrifiera samhället, erbjuder zinkbaserade batterier många konkurrensfördelar.

För det första finns det mycket mer material att tillgå, vilket sänker materialkostnaderna och gör zinkjonbatterierna mer prisvärda. En annan stor fördel är att tillverkningen kräver mindre energi, vilket håller koldioxidavtrycket nere.

Men som bolagets vd påpekar är det ytterligare två faktorer som ger zinkjonbatterier en fördel på marknaden – ökad säkerhet och en tryggare leveranskedja.

"Det finns ingen risk för temperaturökning eller explosioner med zinkjonbatterier, vilket gör dem mycket säkra och mångsidiga. Detta möjliggör fler användningsområden för säkerhetskritiska användningsfall och potentiellt ett nytt utbud av applikationer för energilagring Och för att tillverka våra batterier kan vi utnyttja de leveranskedjor som sedan länge är etablerade primärt för zink-manganbatterier.

NY MEGAFABRIK PÅ VÄG ATT BYGGAS

Efter att ha tilldelats ett bidrag på 8,4 miljoner dollar från Energimyndigheten i slutet av 2023 satte Enerpoly igång planerna på att bygga världens första megafabrik för zinkjonbatterier.

Produktionsanläggningen på 100 MWh kommer att vara baserad i Sverige och förväntas öppna 2026, då batteripaket och celler kommer att produceras och levereras till kunder över hela världen.

"Skalbarheten hos dessa batterier ger oss en enorm möjlighet inom bostadsapplikationer samt kommersiella och industriella applikationer över hela världen. Business Sweden har hjälpt oss att utforska dessa möjligheter. Vi har haft kontakt sedan Enerpolys FoU-fas, och deras samarbete och stöd är fortfarande ovärderligt när vi nu övergår till att skala upp och kommersialisera", säger de Castro.

Business Sweden tog en proaktiv roll i planeringen av varje aktivitet och de genomfördes på ett perfekt sätt. Varje enskilt program och evenemang har varit mycket värdefullt. Eloisa de Castro, CEO, Enerpoly

TILLVARATAR MÖJLIGHETER I USA OCH INDIEN

För att få fart på den internationella tillväxten och expandera utanför Europa deltog Enerpoly i två av Business Swedens initiativ. Samarbetet inleddes med att Enerpoly deltog i en delegation till Battery Show North America i Michigan, som anordnades av Nordic Battery Collaboration.

Detta gav Enerpoly en unik möjlighet att visa upp sin patenterade teknik på den amerikanska marknaden, som tillsammans med Kina förväntas stå för över hälften av de globala installationerna av energilagring i slutet av decenniet.

Utöver detta deltog bolaget i India-Sweden Innovations Accelerator – en plattform som hjälper svenska små och medelstora företag att skapa relationer med lokala kunder, partners och intressenter i Indiens gröna omställning. Programmet är initierat och finansierat av Energimyndigheten och drivs tillsammans med Business Sweden och Confederation of Indian Industries – Green Business Centre.

"Varje enskilt program och evenemang som vi har deltagit i har varit mycket värdefullt. Alla har gett oss djup kunskap om den lokala marknaden och introduktioner till relevanta potentiella partners", tillägger Eloisa de Castro.

"Målen för dessa initiativ var väl genomtänkta och matchade våra ambitioner. Min personliga erfarenhet av delegationerna var att Business Sweden tog en proaktiv roll i planeringen av varje aktivitet och att de genomfördes på ett perfekt sätt", avslutar hon.

Robin Pettersson, Program Manager, Energy & Transport på Business Sweden, kommenterar resultatet av samarbetet:

"Enerpoly är ett utmärkt exempel på hur svenska startups och scale-ups kan dra nytta av Business Swedens internationella närvaro och få den språngbräda de behöver för att bli globala föregångare i batterivärdekedjan."

Utmaning

Enerpoly behövde hjälp med att bedöma möjligheterna att expandera marknaden för deras patenterade zinkjonbatteriteknik och få kontakt med lokala kunder och intressenter för att positionera varumärket på den globala arenan.

Lösning

Business Sweden bjöd in Enerpoly att delta i en affärsdelegation till Nordic Battery Show North America och delta i India-Sweden Innovations Accelerator, vilket öppnade för matchmaking och nätverksmöjligheter.

Resultat

Initiativen gav Enerpoly möjlighet att skapa kundrelationer och visa upp sin batteriinnovation på två av världens största marknader för energilagring.

Värde

Enerpoly fick värdefull kunskap om den lokala marknaden och viktiga kontakter som bidrog till att forma företagets framtida expansionsstrategi.


OM ENERPOLY

Enerpoly erbjuder egenutvecklade zinkjonbattericeller och batteripaket som är säkra, tillförlitliga och kostnadseffektiva. Företaget grundades 2018 och fokuserar på globala applikationer inom stationär energilagring och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.