Under coronapandemin har den pågående geopolitiska kraftmätningen mellan USA och Kina hamnat i skymundan. Företagen har haft fullt upp med att hantera akuta utmaningar för verksamheten som stora svängningar i efterfrågan, galopperande smittspridning, skakiga leverantörskedjor, komponentbrist och fraktproblem.

Samtidigt har vad som tidigare betraktades som ett handelskrig mellan stormakterna blivit ett normalläge. Merparten av USA:s strafftullar på kinesisk import som infördes under Trump-administrationen ligger kvar, och vice versa. Men det internationella affärslivet går vidare.

Frågan är bara hur länge affärerna kan fortsätta utan allvarliga störningar från geopolitiken. Det gäller särskilt högteknologiska produkter och produkter med dubbla användnings-områden, det vill säga sådana som kan användas för både civila och militära ändamål.

En upptrappning av den pågående konflikten mellan USA och Kina är fullt tänkbar, om inte till och med sannolik, samtidigt som effekterna för näringslivet är svåra att förutspå.

Med hjälp av försvars- och säkerhetspolitiska experter på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har Business Sweden tagit fram tre alternativa bilder av hur världen kan se ut 2030, med fokus på stormaktsrelationen mellan USA och Kina och vilka affärsförutsättningar som kan väntas råda globalt. FOI har även på Business Swedens uppdrag identifierat sju teknologiområden som är högprioriterade för både USA och Kina.

Ett avslutande avsnitt i rapporten resonerar kring hur svenska företag kan komma att påverkas i en eskalerad konflikt där stormaktsrivalernas åtgärder och motåtgärder kan få följdverkningar.

Ladda ner Business Swedens nya rapport Teknologi och terrorbalans och ta del av insikterna.