Kina fortsätter att vara en avgörande marknad för svensk industris konkurrenskraft och välmående. Vikten av att kunna navigera en marknad som präglas av en global kapplöpning för teknologisk dominans, men där fokus även ligger på lokal och regional utveckling, bör inte underskattas.

Kinas roll som ledande aktör på världsarenan gör att företag som inte redan har en närvaro på kinesiska marknaden behöver en strategi för att hantera spilleffekter av inrikespolitiken och de globala förändringarna som formar den.

Den här rapporten tar avstamp i en nulägesanalys och bedömer de största faktorerna som väntas påverka marknaden. Rapporten ger även svenska företag tydlig vägledning och rekommendationer för hur man tar sig in i Kina, samt hur beslutsfattare kan bana väg för långsiktigt samarbete med lokala nyckelpersoner och inte minst hur man bör förhåller sig till komplexa geopolitiska och sociala förändringar i den nya kinesiska eran.

Rapporten är på engelska