Under de senaste åren har Mexiko blivit en alltmer attraktiv destination för företag som vill optimera sin tillverkning. Med sitt strategiska geografiska läge och starka handelsrelationer, särskilt med USA, erbjuder Mexiko en attraktiv möjlighet för företag som vill stärka sin position i Nordamerika.

För att dra nytta av tillväxtmöjligheterna behöver svenska företag ha en omfattande förståelse för de fördelar och utmaningar som finns på den mexikanska marknaden. I detta ingår att ha en förståelse för Mexikos status som ett tillverkningsnav och att utnyttja dess geografiska fördelar. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan svenska företag framgångsrikt navigera på marknaden, fatta välgrundade beslut och optimera sin verksamhet.

De svenska företagens långvariga engagemang och förmåga att bygga starka relationer med lokala partners och kunder är betydande skäl till företagens framgångar. Många av dessa företag har varit verksamma i Mexiko i flera decennier och har etablerat sig som pålitliga leverantörer av högkvalitativa varor och tjänster. Deras framgångar beror också på deras förmåga att anpassa sig till det ständigt föränderliga affärslandskapet i Mexiko, där policyer och regler ständigt utvecklas.

Det svenska varumärket har blivit alltmer relevant på den mexikanska marknaden, till stor del på grund av den starka närvaron och framgången för de svenska företag som är verksamma i landet. En betydande majoritet av de svenska företag som är verksamma i Mexiko, 86 procent, anser att det "svenska varumärket" spelar en positiv roll för deras företags framgång.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

I april 2023 genomförde Team Sweden Mexiko, representerat av Sveriges ambassad i Mexiko och Business Sweden Mexiko, den 12:e upplagan av vår Business Climate Survey med svenska företag verksamma i landet.

Undersökningen fungerar som ett omfattande verktyg som utvecklats för att bedöma de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de bedriver verksamhet i Mexiko.

Årets enkät distribuerades till 96 svenska företag etablerade i Mexiko, med en svarsfrekvens på 49 procent, vilket motsvarar 47 deltagande företag. Respondenterna inkluderar lands- och regionchefer för svenska företag i Mexiko, samt chefer med relevanta perspektiv.

Vi vill rikta ett stort tack till alla de företag som deltog i undersökningen och bidrog med sina värdefulla insikter och erfarenheter. Er vilja att dela med er av era perspektiv har gjort denna rapport möjlig, och vi hoppas att de resultat och rekommendationer som presenteras här kommer att inspirera till ytterligare dialog, utforskning och samarbete mellan mexikanska och svenska företag.