Inom 10 år förväntas den globala jordbruksproduktionen öka som svar på en växande efterfråganGenom ökad digitalisering och automatisering effektiviserar livsmedelsindustrin sin produktion. Samtidigt strävar man efter att minska sin klimatpåverkan genom ökad användning av fossilfria energikällor och cirkulära produktionsprocesser. Svenska företag har potential att lyckas på den globala marknaden tack vare sitt goda rykte och sina styrkor inom innovation, produkter i framkant av trender, hållbarhet, livsmedelssäkerhet, god djurhållning och kvalitet. 

Förväntad genomsnittlig årlig tillväxt av livsmedelsförsäljning globalt 2021 - 2024 
  • +6,4 % Livsmedel sammantaget  
  • +5,4 % Icke-alkoholhaltig dryck  
  • +2,4 % Alkoholhaltig dryck  

Men det är ingen lätt match. Sverige har många små företag med gemensamma utmaningar där konkurrens, prisnivåer, logistik och marknadstillträde är de störstaBehov av en tydlig positionering, främjande av Sveriges unicitet och fokus på kundvärde är kritisktPotentialen finns i branschöverskridande samverkan. 

Hur kan svenska bolag arbeta tillsammans för att hitta rätt marknader för rätt produkter, rätt trender att satsa på och effektiva metoder för att nå fram? Hur ser potentialen ut på olika marknader, i olika regioner och för olika livsmedelssegment? I vår omfattande rapport görs djupdykningar i, bland annat, dessa frågor. 

Ladda ner den sammanfattande analysen här på sidan, eller kontakta Maria Varnauskas för att få rapporten i sin helhet.