FDA (The U.S. Food and Drug Administration) skyddar folkhälsan i USA genom att säkerställa att läkemedel, biologiska produkter, medicintekniska produkter, livsmedel, kosmetika och produkter som avger strålning uppfyller grundläggande säkerhetskrav. I vissa fall krävs ett godkännande från FDA för att få sälja produkter på USA-marknaden, medan andra produkter endast behöver tillfredsställa krav på tillverkning, marknadsföring och distribution.

Med hjälp av dessa guider kan du kartlägga vilka FDA krav som gäller för din produkt och på så vis försäkra dig om att din USA-lansering möter de lokala regelverken. Vi hoppas att du får stor nytta av informationen och tveka inte att kontakta oss för vidare stöd kring compliancerelaterade frågor.

Business Sweden har byggt upp externa partnerskap med FDA konsulter i USA som har hjälpt många svenska livsmedelsleverantörer och läkemedelsbolag inför marknadsinträde i USA.  

FDA Guides
USA FDA Guide – food
USA FDA GUIDE – FOOD - 42 mb
USA FDA Guide – medical devices, drugs and cosmetics
PDF - 1 mb