De kommersiella relationerna mellan Sverige och Sydafrika sträcker sig ett sekel tillbaka i tiden. Under denna period har svenska företag gett viktiga bidragit till lokala tillväxtambitioner i landet. Den sydafrikanska ekonomin förbättrades avsevärt under det senaste året på grund av den globala återhämtningen från covid-19-pandemin när Kina lättade på sina restriktioner.

Den sydafrikanska regeringen är fast besluten att öka tillväxten på kort till medellång sikt. Detta inkluderar att utöka landets basförsörjning av energi, förbättra investeringarna i strategisk infrastruktur, främja industriell expansion och stärka förutsättningarna genom att minimera byråkratin.

Sydafrika har den största koncentrationen av multinationella företag i regionen, och landets arv som kommersiellt nav gör Sydafrika till en attraktiv marknad för svenska företag som vill exportera till den afrikanska regionen.

Sverige rankas i topp i flera globala index, från innovation till hållbarhet, entreprenörskap och ekonomisk utveckling. Att identifieras som ett svenskt varumärke har positiva effekter för svenska företag som är verksamma i Sydafrika. Sverige är redan välkänt, så svenska företag i Sydafrika behöver vanligtvis inte spendera tid på att förklara Sveriges fördelar.

Hållbarhet och Sydafrika har varit på löpsedlarna runt om i världen den senaste tiden. En händelse som skakade om Sydafrika inträffade för mindre än tre år sedan, då Kapstaden var farligt nära att helt få slut på vatten. Vi ser en stadig trend att sydafrikanska kunder i allt högre grad väger in hållbarhet i sina köpbeslut.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

ABOUT THE SURVEY

Team Sweden har under de senaste fyra åren genomfört vår Business Climate Survey för att samla in information från svenska företag med verksamhet i Sydafrika. Undersökningen skapar en bra grund för att förstå den lokala kommersiella miljön och tar upp relevanta frågor som påverkar handeln med varor och tjänster mellan Sverige och Sydafrika.

I år baseras undersökningen på en svarsfrekvens på 76 procent efter att den skickats ut till cirka 50 svenska företag som är verksamma i Sydafrika direkt via dotterbolag. Företagen är fördelade mellan stora, medelstora och små företag.

Vi hoppas att denna rapport ska ge dig möjlighet att utforska hur olika företag inom olika branscher påverkas av förändringar i affärsklimatet och vad de förväntar sig att se i framtiden.