Allt fler konsumenter ägnar mer uppmärksamhet åt sin fysiska hälsa. De äter mer hållbar kost och motionerar regelbundet för att upprätthålla en hälsosam livsstil, och de tar kosttillskott för att förebygga hälsoproblem.

UNDANRÖJER HINDER

Sverige har länge varit känt för sina naturprodukter, sitt hälsosamma liv och sin medvetenhet om hälso- och sjukvård, och här finns många högkvalitativa varumärken inom livsmedel och nutrition. På grund av intensiv konkurrens och kulturskillnader finns det dock stora hinder för svenska varumärken som vill expandera till den asiatiska marknaden på egen hand. Business Sweden har sett dessa utmaningar och är engagerade i att förse svenska varumärken inom hälsa och näring med en komplett tjänst för marknadsinträde och tillväxtstöd.

AstaReal AB är ett svenskt företag som specialiserar sig på produktion av naturligt astaxantin. Företaget har varit verksamt i Norden i cirka 30 år och har byggt upp sitt varumärke Astaxin till en ledande marknadsandel i regionen. Företaget såg de asiatiska konsumenternas övergång till ett hälsosammare liv och beslutade därför att utforska möjligheterna i regionen. De valde Kina som första inkörsport på grund av dess enorma marknadsvolym, men kämpade med att utforma en strategi för inträdet och hitta rätt lokala partners som kunde hjälpa till att utveckla varumärket.

Business Sweden samarbetade med AstaReal från första början. Business Sweden började med strategisk planering och överbryggade informationsgapet mellan varumärket och den lokala marknaden genom att förse AstaReal med information om bland annat marknadsstorlek, konsumentprofilering och analys av försäljnings- och marknadsföringsstrategier för att hjälpa företaget att bygga upp sin egen kunskap på kort tid. Samtidigt hjälpte Business Sweden också AstaReal att etablera sitt eget nätverk i Kina genom att rekrytera sina första anställda och välja ut online-försäljnings- och marknadsföringspartners för att hjälpa till att utveckla varumärket Astaxin.

TRY SWEDISH: STÄRKER SVENSKA VARUMÄRKEN INOM MAT OCH DRYCK

2023 lanserade TrySwedish, Business Swedens livsmedelsprogram, Sweden Food National Pavilion på Tmall, en ledande e-handelsplattform i Kina. Ett fåtal svenska varumärken inom hälsa och näring var med på tåget, däribland Astaxin, som sedan dess har varit ett av butikens främsta varumärken. Eftersom Tmall-butiken är ett statligt subventionerat program öppnade den en officiell försäljningskanal för varumärket och gav det statligt stöd. Förutom att sälja produkter via e-handelsplattformar planerar TrySwedish också marknadsföringsmöjligheter för svenska varumärken, till exempel regelbunden exponering på sociala medier, samarbete med kändisar för varumärkesreklam och anordnande av sport- och motionsaktiviteter. Try Swedish minskar tiden och kostnaden för ett svenskt varumärke att utforska nya marknader jämfört med om de skulle göra det på egen hand och främjar svenska hälso- och näringsvarumärken som ett team.

Idag representeras Astaxin i Kina av ett kärnteam med tre anställda, har flaggskeppsbutiker på flera stora e-handelsplattformar och är nummer två i försäljning inom astaxanthin-segmentet. AstaReal arbetar parallellt med att utveckla nya produktkategorier för de lokala marknaderna, från de ursprungliga astaxantinkapslarna till hudvårdsprodukter och functional foods. Framöver planerar man också att utforska fler möjligheter i offline-kanaler och även på andra asiatiska marknader.

 

Utmaning

Med en etablerad varumärkeskännedom i Norden och en stark bakgrund inom forskning och utveckling ville AstaReal utforska tillväxtpotentialen på de asiatiska marknaderna. Business Sweden kontaktades och ombads att utveckla en strategi samt att utnyttja lokala nätverk för att hjälpa AstaReal att få en organisk tillväxt på marknaden.

Lösning

Business Sweden tillhandahöll ett heltäckande tjänstepaket för att stödja AstaReals expansion på den kinesiska marknaden, vilket började med en definierad marknadsstrategi för att navigera bland de övergripande marknadsmöjligheterna och utveckla varumärkespositioneringen. Dessutom genomförde Business Sweden sökningar efter handels- och marknadsföringspartners för att hjälpa till att bygga upp försäljning och närvaro i sociala medier, samt stödja lokala rekryteringar i Shanghai.

Resultat

AstaReal AB har nu byggt upp ett kärnteam i Kina och har inlett långsiktiga relationer med lokala partners för att hantera onlineförsäljning och marknadsföringsaktiviteter.

 
OM ASTAREAL AB

AstaReal AB är en global pionjär och expert inom produktion av naturligt astaxantin, FoU och klinisk vetenskap. I början av 1990-talet etablerade företaget sin första produktionsanläggning i Gustavsberg, Sverige, och blev därmed först i världen med att kommersiellt producera naturligt astaxantin. Stjärnprodukten Astaxin® är det första kosttillskottet för människor som innehåller en naturlig astaxantinkälla och har använts av det svenska längdskidlandslaget sedan 1995.

KONTAKT

Är du intresserad av att lära dig mer om asiatiska marknader och utforska hur Business Sweden kan ta ditt varumärke in i regionen? Vänligen kontakta Windy Liu.