Under sommarmånaderna började land efter land runtom i världen att lätta på restriktionerna som införts för att bromsa coronavirusets spridning. Med tecken på nya utbrott i omvärlden är utsikterna för global handel fortsatt osäkra. Samtidigt tyder det mesta på att det värsta ligger bakom oss.

Delar av tjänstesektorn går fortfarande på lågvarv men hjulen i industrin har onekligen börjat snurra. Såväl detaljhandeln som industriproduktion har vänt upp världen över liksom framåtblickande förtroendeindikatorer som inköpschefsindex.

Om nya storskaliga nedstängningar kan undvikas under hösten förväntas 40 procent av världens länder ha nått upp till 2019-års BNP mot slutet av 2021. Året därpå förväntas 80 procent ha nått upp till förkrisnivå.

Världens samlade BNP bedöms vara tillbaka på förkrisnivå andra halvåret 2021, mycket tack vare en stark återhämtning i Asien och i viss utsträckning Nordamerika. Däremot väntas de större ekonomierna i Europa inte vara tillbaka på förkrisnivå förrän en bit in i 2022, vilket får konsekvenser för svensk export.

Återhämtningen står kort sagt på skör grund och det råder ingen tvekan om att en andra våg av utbrott riskerar att få ihållande negativa effekter på den globala ekonomin.

I denna utgåva av rapporten Globala Ekonomiska Utsikter gör vi ett nedslag i höstens utveckling och presenterar en huvudprognos samt två alternativa scenarier för återhämtningen i nyckelregioner för svensk export.

Ladda ner rapporten och utforska den fullständiga analysen.

Om analysen

Business Swedens Globala ekonomiska utsikter presenteras halvårsvis och ger en överblick av utvecklingen på Sveriges viktigaste exportmarknader samt prognoser för svensk export och den ekonomiska tillväxten i olika länder samt regioner.

Rapporten innehåller en översiktlig analys av den svenska ekonomins utveckling, men med huvudfokus på den makroekonomiska utvecklingen i de tre viktigaste regionerna för svensk export: Europa, Asien och Nordamerika. De stora svenska exportmarknaderna så som Tyskland, USA och Kina analyseras djupgående. Rapporten innehåller även ett appendix med de senaste makroekonomiska utfallen och prognoserna för 34 marknader.


Alla analyser

Globala ekonomiska utsikter apr 2020
PDF - 631 kb
Globala ekonomiska utsikter sep 2019
PDF - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2019
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2017
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2017
PDF - 4 mb