Den svenska ekonomin har klarat sig förhållandevis väl under pandemin och betydligt bättre än de flesta länderna i Europa. BNP-tillväxten för 2021 väntas bli 4,0 procent och nästa år 3,5 procent. Korttidspermitteringar, omställningsstöd och stöd för sänkta lokalhyror har bidragit till att begränsa fallet i BNP i kombination med att Sverige har undvikit en fullständig nedstängning av samhället.  

Varuexporten har utvecklats väl och var redan under hösten tillbaka på förkrisnivå. Samtidigt riskerar Sverige att drabbas av otakten i den globala återhämtningen, inte minst i Europa där fördröjningar i vaccinationsprogrammen har lett till fortsatta restriktioner och nedstängningar.  

Tidigare förhoppningar om en stark återhämtning i Europa redan första halvåret i år var sannolikt alltför optimistiska. Den europeiska ekonomin väntas återhämta sig med en tillväxt på 4,2 procent i år och 4,6 procent 2022. Svensk varuexport till Europa väntas öka med 5,6 procent 2021, vilket är lägre än den totala varuexporttillväxten på 6,3 procent. 

Knappt 40 procent av världens länder väntas vara tillbaka på förkrisnivå 2021 men nästa år stiger andelen till 80 procent. Tillväxtinjektioner från en expansiv penningpolitik och omfattande stimulanspaket talar för att vi har en mini-boom i ekonomin i sikte redan framåt sommaren.  

Utöver fördröjningar i vaccineringen finns en viss risk kring störningar i leverantörskedjorna till följd av att industrin inte hinner med när aktiviteten i ekonomierna ökar och varuhandeln tar mer fart. 

De asiatiska ekonomierna har – med undantag av framför allt Indien och Indonesien – drabbats förhållandevis lindrigt av pandemin. I år växer Asiens BNP med 6,8 procent och nästa år med 4,7 procent. Nordamerika får en rejäl skjuts av det massiva amerikanska stimulanspaketet med en BNP-tillväxt på 6,8 procent 2021 och 3 procent nästa år.  

Få hela översikten i rapporten Globala Ekonomiska Utsikter.

Om analysen

Business Swedens Globala ekonomiska utsikter presenteras halvårsvis och ger en överblick av utvecklingen på Sveriges viktigaste exportmarknader samt prognoser för svensk export och den ekonomiska tillväxten i olika länder samt regioner.

Rapporten innehåller en översiktlig analys av den svenska ekonomins utveckling, men med huvudfokus på den makroekonomiska utvecklingen i de tre viktigaste regionerna för svensk export: Europa, Asien och Nordamerika. De stora svenska exportmarknaderna så som Tyskland, USA och Kina analyseras djupgående. Rapporten innehåller även ett appendix med de senaste makroekonomiska utfallen och prognoserna för 34 marknader.

Alla analyser

Globala ekonomiska utsikter mars 2021
PDF - 5 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2020
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2020
PDF - 631 kb
Globala ekonomiska utsikter sep 2019
PDF - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2019
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2017
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2017
PDF - 4 mb