Året inleddes med en förhållandevis ljus syn på världsekonomin efter en stark återhämtning 2021. Det mesta talade för ytterligare ett år med stark global tillväxt. Pandemin gick mot sitt slut och optimismen spirade bland såväl företag som hushåll. Men så drabbades världsekonomin av en ny chockvåg – innan den förra ens hunnit lägga sig.

Rysslands militära invasion av grannlandet Ukraina fördöms av ledarna för världens demokratier och har ändrat på förutsättningarna för den globala ekonomiska och politiska utvecklingen. Sannolikt har vi en helt ny spelplan framför oss.

Kriget dämpar tillväxtutsikterna genom ökad osäkerhet, minskad handel och störningar i leverantörskedjorna, skenande marknadspriser på råvaror som i sin tur eldar på inflationsbrasorna. Det stressar särskilt centralbankerna världen över och risken för policymisstag är påtaglig. Enligt Business Swedens bedömning i nuläget är inflationschocken i världen övergående men leder till stramare penningpolitik än väntat. Trots en nedrevidering förväntas global BNP växa med 3,4 procent i år och 3,2 procent 2023, vilket är en snabbare takt än det historiska genomsnittet.

Europas ekonomi bromsar in och bedöms växa med 1,9 procent i år och 2,1 procent nästa år. Nordamerika växer i fortsatt god takt i år med en BNP-tillväxt på 3,2 procent som sedan normaliseras till 2 procent 2023. Asien förväntas ha en stabil BNP-utveckling de kommande två åren på 4,5 procent i år respektive 4,7 procent nästa år. Till skillnad från de flesta delarna i världen har inflationstrycket i Asien varit relativt måttligt vilket tillåter penningpolitiken att fortsätta understödja återhämtningen.

Skulle kriget i Ukraina fortsätta under en längre period med ytterligare sanktioner och strypt energitillförsel till Europa kommer effekterna på den globala ekonomin att bli betydligt mer omfattande.

Få hela översikten i rapporten Globala Ekonomiska Utsikter med ett särskilt fördjupningsavsnitt om Ryssland som blir allt mer isolerat. 

Om analysen

Business Swedens Globala ekonomiska utsikter presenteras halvårsvis och ger en överblick av utvecklingen på Sveriges viktigaste exportmarknader samt prognoser för svensk export och den ekonomiska tillväxten i olika länder samt regioner.

Rapporten innehåller en översiktlig analys av den svenska ekonomins utveckling, men med huvudfokus på den makroekonomiska utvecklingen i de tre viktigaste regionerna för svensk export: Europa, Asien och Nordamerika. De stora svenska exportmarknaderna så som Tyskland, USA och Kina analyseras djupgående. Rapporten innehåller även ett appendix med de senaste makroekonomiska utfallen och prognoserna för 34 marknader.

Alla analyser

Globala ekonomiska utsikter, mars 2022
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter, sep 2021
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2021
PDF - 5 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2020
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2020
PDF - 631 kb
Globala ekonomiska utsikter sep 2019
PDF - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2019
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2017
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2017
PDF - 4 mb