Synen på den globala konjunkturen har förmörkats efter sommaren och det står alltmer klart att världsekonomin är på väg in i en tydlig avmattning. Den höga inflationen har visat sig mer ihållande än väntat och har spridit sig i stora delar av världen.

Det är en konjunktursvacka i framförallt utvecklade ekonomier som är att vänta nästa år, särskilt i Nordamerika och Europa. I tillväxtekonomierna ser BNP-förloppet lite annorlunda ut. Kina går in i en ekonomisk svacka redan i år men förväntas sedan återhämta sig under 2023 vilket bidrar positivt till den globala tillväxten.

Inflationen har fått centralbanker att skyndsamt strama åt penningpolitiken för att säkerställa förtroendet för sina inflationsmål men på bekostnad av en lägre tillväxt. Hushållens köpkraft urholkas när lönerna inte utvecklas i samma takt som inflationen. Samtidigt dämpas företagens investeringar när osäkerheten kring prisutvecklingen är hög och räntekostnaderna stiger.

Den globala ekonomin väntas därför växa med endast 1,7 procent nästa år. Avmattningen bedöms emellertid vara kortlivad. Den prognosen vilar på ett antagande om att inflationen faller tillbaka under nästa år och, i vissa fall, underskjuter centralbankernas mål i början av 2024.

Utforska hela analysen i årets andra utgåva av Globala Ekonomiska Utsikter, med ett särskilt fördjupningsavsnitt om Kinas ekonomiska utveckling. 

Alla analyser

Globala Ekonomiska Utsikter September 2022
GLOBALA EKONOMISKA UTSIKTER SEPTEMBER 2022 - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter, mars 2022
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter september 2021
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2021
PDF - 5 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2020
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2020
PDF - 631 kb
Globala ekonomiska utsikter sep 2019
PDF - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2019
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2017
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2017
PDF - 4 mb