Motståndskraften i de flesta ekonomierna har trotsat förväntningarna. Betydande räntehöjningar har varken lett till större produktionsförluster eller skenande arbetslöshet.

Den rådande globala lågkonjunkturen väntas sträcka sig fram till mitten av året, men sedan vänder det upp igen. I takt med att centralbankerna sänker sina styrräntor kommer den globala tillväxten att ta mer fart och väntas uppgå till 2,9 procent 2025, nära tillväxttakten åren innan pandemin.

Det är framför allt Tyskland och Kina, tillväxtmotorerna i Europa respektive Asien, som hackar och håller tillbaka den globala tillväxten. Samtidigt ångar den amerikanska ekonomin på i god takt.

De geopolitiska spänningarna i världen kan emellertid leda till störningar i leverantörskedjorna, fluktuationer i råvarupriserna och ökad osäkerhet för företag och investerare.

Få hela analysen i årets första utgåva av Globala Ekonomiska Utsikter som även presenterar en fördjupning i hur fraktkrisen i Röda havet påverkar världshandeln.

Prenumerera på våra globala analyser här. 

Alla analyser

Globala Ekonomiska Utsikter mars 2024
PDF - 2 mb
Globala Ekonomiska Utsikter September 2023
PDF - 2 mb
Globala Ekonomiska Utsikter - Mars 2023
PDF - 8 mb
Globala Ekonomiska Utsikter September 2022
GLOBALA EKONOMISKA UTSIKTER SEPTEMBER 2022 - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter, mars 2022
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter september 2021
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2021
PDF - 5 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2020
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2020
PDF - 631 kb
Globala ekonomiska utsikter sep 2019
PDF - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2019
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2017
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2017
PDF - 4 mb