Flyginfrastruktur som uppgår till ett värde av 20 miljarder USD är för närvarande under utveckling i Indien. Så många som 21 nya greenfield-flygplatser kommer att få ett principiellt godkännande. En växande flygmarknad i Indien har potential att öka anslutningsmöjligheterna, förbättra sysselsättningen, uppmuntra turism, göra Indien till ett nav för flyganläggningar och komplettera andra transportsätt.

Business Swedens publikation Next generation of aviation in India ger en branschöversikt och belyser utvecklingen inom flygbranschen 2021. Rapporten inkluderar även potentiella samarbetsområden mellan Indien och Sverige och affärsmöjligheter för svenska företag inom flygsektorn.