På grund av Covid-relaterade restriktioner hålls många västerländska talanger idag borta från Kina. Aktuell statistik från Business Climate Survey i Kina 2021 (Källa: Team Sweden i Kina) visar att expats som arbetar i svenska företags kinesiska filialer minskade markant från 2,7 procent 2020 till 1,5 procent 2021. Svenska företag som vill expandera sin verksamhet på den kinesiska marknaden behöver därför leta efter talanger lokalt och en viktig fråga att ställa sig är därför vad som gör svenska företag attraktiva på den konkurrensutsatta talangmarknaden i Kina.

DEN KONKURRENSUTSATTA TALANGMARKNADEN – TRENDER

Till skillnad från den västerländska marknaden där arbetsgivare söker erfarna yrkesverksamma i 35–40-årsåldern efterfrågar arbetsgivare på den kinesiska marknaden primärt unga talanger som inte har hunnit skaffa familj, är geografiskt rörliga, och har höga karriärsambitioner. Detta driver en stark konkurrens om samma grupp talanger vilket intensifieras när olika nya "branscher" dyker upp i Kina. Eftersom det inte finns några lättillgängliga talangpooler för dessa nya branscher skapas konkurrens om talanger därför även i de traditionella branscherna, och att attrahera och behålla de bästa lokala talangerna blir därför en allt starkare framgångsfaktor för företag på marknaden.

De dagar då nyutexaminerade drömde om jobbmöjligheter på multinationella företag är förbi. Många utländska företag förstår sig ännu inte på löneintervallet i Kina, samtidigt som kinesiska teknikföretag eldar på talangkriget med attraktiva erbjudanden i form av enorma löner och andra förmåner. Den senaste trenden visar därför att talanger i Kina vänder sig bort från multinationella företag och i stället söker efter en mer heltäckande karriär på inhemska företag.

Med hjälp av data över den senaste högsäsongen för rekrytering på ZHIHU, den mest populära sökmotorn för arbetssökande i Kina, kan följande slutsatser dras:

 1. Endast ett fåtal multinationella företag som P&G eller Unilever fanns på topplistan hos arbetssökande.
 2. Lokala teknikföretag är populära för arbetssökande, där Tencent, ByteDance, och Alibaba rankades som de tre bästa företagen av ZHIHU-användarna
 3. Teknikföretag erbjuder tjänster med mer tilltalande paket för arbetssökande, där till exempel Tencent planerar att höja ingångslönen för juniortjänsten från 17 000 till 19 000 RMB (ca. 25 kSEK till 28 kSEK), inklusive 6W aktier, där vissa tjänster även kombineras med bland annat bostadsförmåner

Studien visar också att lokala företag, och framför allt teknikföretag, är speciellt attraktiva för unga och begåvade arbetssökande, och att multinationella företag och traditionella branscher är mindre tilltalande. HR-strategier för att vinna över talanger måste därför stå högst upp på agendan för svenska företag som siktar på tillväxt i Kina med lokal organisation.

De 15 mest nämnda företagen i Zhihu under höstens rekryteringsperiod 2021

3151 China Talent Challenge ILL1 1200x6282.png

Källa: Source: Zhihu/DT Finance

ÖVERTYGANDE FÖRMÅNER - KINESISKA FÖRETAGS TVEEGGADE SVÄRD
Företaget förser oss med tre måltider per dag. Frukost serveras till 09.30 innan arbetstiden börjar kl. 10.00, och middagen serveras från 19.00 efter att arbetsdagen slutar 18.00. Anställda har också rätt att få ersättning för halva taxikostnaden efter 21.00, och ifall övertidsjobb behövs under helger så ersätter företaget hela taxikostnaderna. Anställd på kinesiskt techföretag (Källa: Baidu News)

Den ansträngande arbetskulturen som underblåste den otroliga ökningen av Kinas teknikföretag symboliseras av termen "996", som syftar till att anställda arbetar från 09.00 till 21.00, sex dagar i veckan - eller till och med det längre med det mer extrema "007". Trots en förstärkt statlig reglering av arbetstid präglas arbetsmiljön i kinesiska företag fortfarande av en tävlingsinriktad kultur och anställda kan ledas till att arbeta övertid genom riktade ersättningspaket.

Länge har motiveringen ju mer ansträngning, desto mer avkastning fungerat för att få anställda att lägga in en högre växel. Men trender visar på att individer känner sig omotiverade att arbeta så intensivt och förlorar sin ursprungliga passion för sitt jobb, och söker efter nya arbetsmöjligheter.

TALANGPOOLSITUATIONEN I KINA – PÅ JAKT EFTER ETT BALANSERAT ARBETSLIV

Det är därför viktigt att få en insikt i den kinesiska arbetsmarknaden och jämföra lönenivå och ersättningspaket för att kunna erbjuda en rimlig lön och använda rekryteringsbudgeten på ett klokt sätt.

Svenska företag tenderar att anställa talanger med kunskap i engelska, utlandsstudier/livserfarenhet eller erfarenhet av att arbeta för internationella företag i Kina, där lönen för en talang med en sådan profil vanligtvis är högre än den marknadsmässiga lönen. Men andra faktorer har visat sig vara avgörande för att locka till sig talanger, där brist på balans mellan arbete och privatliv hos kinesiska företag har visat sig vara ett nyckelproblem.

Ny forskning av China Youth Daily visar att mer än 40 procent av kinesiska arbetstagare ser möjlighet att avancera som en viktig orsak till att byta jobb. Men också ”arbetskultur” och ”välbefinnande på jobbet” värderas högt för 26,6 procent respektive 25,2 procent av de tillfrågade. En hög lön gör därför inte medarbetare motiverade under en lång period, utan en arbetsplats som bidrar till en känsla av tillhörighet hos anställda kan hjälpa till att behålla talanger över tid.

Svenska företag rekommenderas att attrahera talanger genom att marknadsföra svenska kärnvärden och kultur. Med en kultur som präglas av flexibilitet och ett agilt arbetssätt ligger Sverige och resten av Skandinavien bra till vad gäller balans mellan arbete och privatliv med fokus på färre timmar men högre produktivitet. Det finns inte heller någon strikt hierarki i svensk arbetskultur, utan organisationer är generellt platta med korta rapporteringsstrukturer vilket skapar utrymme för bättre lagarbete och högre kreativitet.

Svenska företag bör därför lyfta fram dessa unika företagsvärderingar i sitt HR-arbete. Genom att erbjuda ett attraktivt rekryteringspaket, anpassat efter den kinesiska marknaden, kan svenska företag attrahera talanger till sina verksamheter.

Faktorer som påverkar rörligheten hos kinesiska arbetstagare:
3151 China Talent Challenge ILL2 1200x628.png

Källa: Undersökning av China Youth Daily 2021

VÄGEN FRAMÅT – VÅRA REKOMMENDATIONER TILL SVENSKA FÖRETAG I KINA

Mot bakgrund av den rörliga arbetsmarknaden i Kina, rekommenderar vi svenska företag att:

 1. Genomföra utvärderingar av roller som ska tillsättas och leverera starka arbetsbeskrivningar och inlägg för att attrahera kvalificerade och motiverade sökande
 2. Undersöka Kinas arbetsmarknad för att exempelvis välja rätt talangrekryteringsplattformar, jämföra lönenivåer för tjänsten så att du kan erbjuda ett heltäckande kompensationspaket, och se till att inte underskatta lokala arbetskostnader
 3. Spana aktivt efter kandidater som kan passa annonserade tjänster och var proaktiv i att kontakta dem
 4. Vara snabb och agil i rekryteringsprocessen, då ledtider är korta och talanger förväntar sig snabba svar, ofta nästan direkt efter intervju
 5. Bygga en tydlig karriärväg för anställda som visar möjliga sätt att avancera i företaget
 6. Förutom monetära incitament och bonusar attrahera och motivera anställda även genom andra "mjuka" värderingar, där anställda förväntar sig regelbundna, flexibla och holistiska förmåner som tillför värde till deras personliga och professionella liv
KONTAKT

Kontakta gärna oss för en mer djupgående diskussion om din verksamhetsexpansion och hur vi kan hjälpa ditt företag att bygga upp din organisation i Kina.

 • Carrie Chan, Senior project leader & recruitment specialist China.
 • Linda Bradley, Trade Commissioner and Office Manager Hong Kong.