Kina håller på att utveckla ett omfattande lagstiftningssystem. Cybersäkerhetslagen utgör själva grunden, och landet följer nu upp med en rad åtgärder och regler. Det finns planer på att anpassa lagen särskilt inom områden som VPN, molntjänster och dataöverföring utanför landets gränser.

Lagen har antagits för att skydda landets utflöde av data och har lett till striktare hantering av cyberdata. Detta kan påverka internationell handel med Kina inom vissa branscher.

Läs mer i artikeln New cyber security legislation in China.

Ladda ner artikeln (0,5 MB)