Business Climate Surveys

Frankrike Business Climate Survey 2024

Med fler än 68 miljoner invånare är Frankrike den näst största ekonomin i Europeiska unionen när det gäller BNP och den sjunde största ekonomin i världen.

Turkiet Business Climate Survey 2024

Under 2023 ökade exportvolymen från Sverige till Turkiet kraftigt med 17 procent jämfört med föregående år och nådde rekordhöga 23,8 miljarder kronor.

Singapore Business Climate Survey 2024

Denna undersökning, som stöds av forskning och data, ger faktabaserade insikter om deras resultat och utmaningar, allt inom ramen för Singapores makroekonomiska utsikter.

Norge Business Climate Survey 2024

Norden är en mycket viktig region för svenskt näringsliv och står för cirka 25 procent av Sveriges totala export av varor och tjänster.

Sydafrika Business Climate Survey 2024

Sydafrika har haft positionen som den största ekonomin på den afrikanska kontinenten och har ofta sträckt ut en hand av fred och vänskap till grannländerna.

Indonesien Business Climate Survey 2024

Den 14 februari 2024 hölls allmänna val i Indonesien. Resultatet av denna rapport visar på en optimistisk förväntan bland svenska företag på valet av Prabowo Subianto som Indonesiens president

Vietnam Business Climate Survey 2024

Enligt IMF kommer Vietnam att vara en av de 20 snabbast växande ekonomierna i världen 2024. Landet är också ett av de länder som har flest frihandelsavtal inom ASEAN.

Saudiarabien Business Climate Survey 2024

Under 2023, i ett föränderligt globalt ekonomiskt landskap, växte Mellanöstern fram som den snabbast växande exportmarknaden för svenska företag, med Saudiarabien som Sveriges största exportpartner i regionen.

Förenade Arabemiraten Business Climate Survey 2024

Många regionala affärsmöjligheter genereras i Förenade Arabemiraten och en betydande del av den regionala handeln med svenska produkter går genom landet. Idag är Förenade Arabemiraten Sveriges näst största handelspartner i MENA-regionen.

Tyskland Business Climate Survey 2024

Som den tredje största ekonomin globalt och den största i Europa har Tyskland en avgörande roll som Sveriges främsta handelspartner.

Brasilien Business Climate Survey 2024

Företagen ser redan nu möjligheter i samband med en ”grön omställning” i Brasilien. Sjuttioåtta procent uppger att deras kunder tar hänsyn till miljöaspekter när de gör sina inköp.

Sydkorea Business Climate Survey 2024

Svenska företag har gjort affärer i Sydkorea i över 100 år. På senare tid har antalet svensketablerade dotterbolag i Sydkorea ökat till över 130.

Kanada Business Climate Survey 2024

I den här rapporten lyfter vi svenska företag i Kanada som investerar i partnerskap, anpassar sig till lokala förhållanden och litar på värdet av svensk-kanadensiska relationer.

Spanien Business Climate Survey 2024

Spanien är den fjärde största ekonomin i EU och den 14:e största i världen, med en befolkning på nästan 48 miljoner människor. Spaniens och Sveriges långvariga handelsrelation har varit solid, med en relativ handelsbalans mellan de två länderna.

Irland Business Climate Survey 2024

Irland är ett land som är känt för sin rika historia, det vackra landskapet och ett dynamiskt affärsklimat. Irland ligger i Västeuropa och fungerar som en strategisk port, inte bara till marknaderna i Storbritannien och EU, utan även till internationella marknader.