Business Climate Surveys

Indonesia Business Climate Survey 2021

En stor andel svenska företag har närvaro eller ekonomiska intressen i Indonesien, en av Sydostasiens växande ekonomier, och utrymme för ytterligare investeringar växer med den stadiga ekonomiska tillväxten och en snabbväxande medelklass. Denna Business Climate Survey ger insikter från svenska företag och deras syn på marknaden och företagarvillkoren.

Turkey Business Climate Survey

Turkiet var ett av få OECD-länder som hade en positiv tillväxt under 2020. Men landet har stått inför svåra utmaningar med allt från politisk och regional osäkerhet till valutaosäkerhet och effekter av pandemin. Trots det har inte mindre än 75 % av de svenska företag som deltagit i den turkiska undersökningen varit lönsamma förra året.

Singapore Business Climate Survey 2021

Via ömsesidiga mål om hållbarhet genom innovation och en öppen inställning till samarbete, har Singapore och Sveriges starka affärsband som är fördelaktiga för båda länderna. En robust hantering av pandemin har resulterat i att Singapores ekonomi och internationella handel förblivit stabil och på vissa områden vuxit. Den här rapporten berättar om erfarenheter och förväntningar från svenska företag baserade i Singapore.

France Business Climate Survey

Frankrike var den ledande europeiska destinationen för svenska investeringar 2019 och svenska företag är både lönsamma och visar på starkt förtroende för marknaden. Cirka 71 procent av nyanlända företag planerar att öka sina investeringar i Frankrike.

China Business Climate Survey

Strukturella förändringar samt effekterna av coronakrisen skapar nya utmaningar på Kinamarknaden. Samtidigt har svenska företag en fortsatt positiv syn på tillväxtmöjligheterna.

Singapore Business Climate Survey

Kommer Singapore att bibehålla sin position som ett lågriskland och ett attraktivt nav i Sydostasien? I vår senaste Business Climate Survey får du framåtblicken.

Germany Business Climate Survey 2020

Hur påverkas de svenska företagen när Europas ekonomiska motor riskerar att stanna av i kölvattnet av coronakrisen? I vår nya undersökning från Tysklandsmarknaden får du svaren.

Indonesia Business Climate Survey

Varför planerar 54 procent av de svenska företagen i Indonesien att öka sina lokala investeringar trots den globala ekonomiska oron? Få hela översikten i vår senaste utgåva av Business Climate Survey med en inblick i framtida affärsmöjligheter.

Thailand Business Climate Survey

Allt fler svenska företag väljer att etablera en närvaro på den thailändska marknaden och exporten till Thailand har ökat med hela 20 procent. Samtidigt hålls förväntningarna tillbaka av oro för politisk osäkerhet, handelskonflikter och folkhälsorisker.

China Business Climate Survey

Svenska företag i Kina växte kontinuerligt under 2019 trots dystra utsikter i den globala ekonomin. Denna rapport beskriver det rådande affärsklimatet i Kina och presenterar framtida affärsmöjligheter.