Business Climate Surveys

Singapore Business Climate Survey 2023

I vår Business Climate Survey går vi igenom företagsklimatet för svenska företag som är verksamma i Singapore. Undersökningen ger faktiska insikter om de resultat och utmaningar som svenska företag står inför, mot bakgrund av Singapores makroekonomiska utsikter.

Nederländerna Business Climate Survey 2023

Nederländerna är Sveriges sjunde största exportmarknad (94 miljarder SEK) och den tredje största importmarknaden (206 miljarder SEK). Med sitt geografiskt fördelaktiga läge, tillsammans med sin höga nivå av digitalisering, tekniska framsteg, innovativa metoder och engagemang för hållbarhet, är Nederländerna en tilltalande destination för svenska företag.

Italien Business Climate Survey 2023

Som världens åttonde största ekonomi och EU:s näst största industriproducent erbjuder Italien ett brett utbud av affärsmöjligheter för svenska företag inom olika sektorer och en god tillgång till tjänsteleverantörer, distributörer och leverantörer.

Japan Business Climate Survey 2023

Japan har länge varit känt som en stark och lönsam marknad för svenska företag. Även om det till en början kan vara svårt att ta sig in på marknaden brukar de som håller ut hitta en bekväm nisch där de konsekvent kan uppvisa goda marginaler.

Tyskland Business Climate Survey 2023

Med något oroande ekonomiska utsikter i Tyskland är det uppmuntrande att det i 2023 års undersökning framträder en ganska positiv bild av företagsklimatet. Den bilaterala handelsvolymen mellan Tyskland och Sverige har under de senaste 10 åren haft en anmärkningsvärd genomsnittlig årlig tillväxttakt på 6,95 procent.

Mexiko Business Climate Survey 2023

Med sin dynamiska ekonomi och stora befolkning är Mexiko en viktig aktör på den latinamerikanska marknaden och på den globala arenan. Mexicos position som Latinamerikas näst största marknad och världens femtonde största ekonomi skapar potential för svenska företags affärer.

Hong Kong Business Climate Survey 2023

2022 var året då vi upplevde den tuffaste pandemihanteringen någonsin på marknaden, vilket hade en stark påverkan på företag och individer. Det var också året då noll-covid-politiken slopades över en natt och livet snabbt återgick till det normala. Pandemin är nu över, men världshandeln står fortfarande inför turbulens och osäkerhet.

Turkiet Business Climate Survey 2023

Under 2022 ökade exportvolymen från Sverige till Turkiet med 35 procent jämfört med 2021 och uppgick till 20,4 miljarder SEK, vilket är den högsta nivån någonsin under de senaste 10 åren. Trots Turkiets ihållande tillväxt under det senaste decenniet har den globala ekonomiska nedgången efter covid-19-pandemin och den senaste makroekonomiska politiken hindrat BNP-tillväxten.

Kina Business Climate Survey 2023

2022 var året då vi upplevde den tuffaste pandemihanteringen någonsin på marknaden, vilket hade en stark påverkan på företag och individer. Det var också året då noll-covid-politiken slopades över en natt och livet snabbt återgick till det normala. Pandemin är nu över, men världshandeln står fortfarande inför turbulens och osäkerhet.

Nederländernas Business Climate Survey 2022

2021 lanserades Business Climate Survey för första gången i Nederländerna. De flesta av de tillfrågade, 76 procent, fann då att det holländska företagsklimatet var bra eller mycket bra. I år upplever hela 84 procent det.

Hong Kong Business Climate Survey 2022

Företag kämpar fortfarande med effekterna av pandemin och det föränderliga politiska landskapet - och vissa tappar tålamodet.

Kanada Business Climate Survey 2022

2022 års Business Climate Survey har visat att den kanadensiska marknaden är motståndskraftig och tecknar en hoppfull framtid för ett stort antal svenska företag som är verksamma i Kanada. De kanadensisk-svenska handelsförbindelserna stärks i takt med att effekterna av Covid-19 avtar och investerare letar efter stabila, säkra och växande marknader för en fortsatt expansion.

Taiwan Business Climate Survey 2022

Årets Business Climate Survey är den första produkten av det förstärkta samarbetet mellan Business Sweden och svenska handelskammaren i Taipei. Rapporten lyfter fram ett positivt affärsklimat för svenska företag i Taiwan och starka investeringsutsikter. Dessutom visar rapporten att Taiwan är en stabil marknad för svenska företag att göra affärer på.

Storbritannien Business Climate Survey 2022

Storbritannien har många framstående industrier, en blomstrande startupscen och ett av världens viktigaste finansiella nav, London. Tack vare låga inträdesbarriärer och marknadens storlek finns det många möjligheter inom sektorer där svenska företag kan utnyttja sina styrkor fullt ut. Team Sweden i Storbritannien har genomfört den tredje upplagan av vår Business Climate Survey bland svenska företag och resultatet presenteras i denna rapport.

Thailand Business Climate Survey 2022

Team Sweden har genomfört vår Business Climate Survey om företagsklimatet i Thailand. Svenska företag som är verksamma i Thailand har rapporterat hur de uppfattar de ekonomiska och marknadsmässiga förhållandena och kommenterar faktorer som hållbarhet och innovation. Många företag uppger att de planerar att öka sina investeringar inom den närmaste framtiden. Den thailändska ekonomin återhämtar sig, men inte lika snabbt som i de andra ASEAN-länderna, vilket ger en bild av stagnation i Thailand.