Rapporter

Flygmarknaden i Indien

Under de senaste sex åren har Indiens flygsektor haft en tillväxt på över 14 procent i passagerartrafiken. Förutsägelsen är att Indien ska bli världens tredje största flygmarknad år 2026, tack vare en stor och växande medelklass och stora investeringar i flyginfrastruktur.

Förändingsvindarna blåser: Framtiden för AI i Sverig

AI är inte nytt. Vi har vetat om dess potential sedan 1940-talet, men det är först nu som datavetenskap har gett oss chansen att börja utforska möjligheterna. Den oundvikliga brådskan att utforska och utveckla AI är långtgående och Sverige spelar en avgörande roll för att driva en hållbar, etisk och praktisk forskning och utveckling.

Nederländernas Business Climate Survey 2022

2021 lanserades Business Climate Survey för första gången i Nederländerna. De flesta av de tillfrågade, 76 procent, fann då att det holländska företagsklimatet var bra eller mycket bra. I år upplever hela 84 procent det.

Sju steg för att nå tillväxt i "The Global Powerhouse"

Asien och Stillahavsområdet (APAC) har sett decennier av lång snabb ekonomisk tillväxt som gradvis har förändrat den globala ekonomiska maktbalansen. Med sin massiva befolkning och stabiliserande ekonomiska tillväxt, har APAC:s potential och maktskiftet förväntats på lång sikt. Förändringstakten har dock skett snabbare än förutspått, vilket resulterat i en dramatisk och pågående omvandling av affärslandskapet.

Hong Kong Business Climate Survey 2022

Företag kämpar fortfarande med effekterna av pandemin och det föränderliga politiska landskapet - och vissa tappar tålamodet.

Så blir du framgångsrik i APAC

Asien och Stillahavsregionen (APAC) är världens mest dynamiska och innebär en stor möjlighet för företag som vill expandera globalt. Framgång nås dock inte i en handvändning. Den kulturella och ekonomiska mångfalden i regionen gör att svenska företag måste tillämpa strategier som är anpassar sig till rådande marknadsförhållanden.

En grön våg av svensk fintech

Hur Sverige tänjer på gränsen för grön fintech-innovation

Kinas gröna framtid

Fem utmaningar att möta för en grön omställning i Kina – och hur svenskt samarbete kan bidra till framsteg. 21.11.2022

Grön omställning i Turkiet

Hur implementeras svenska hållbara affärsmetoder och hållbara tekniklösningar i Turkiet? Denna rapport ger dig svaret.

Elprischocken och exporten

Elpriset rusar i Sverige och Europa med stora konsekvenser för både samhälle och näringsliv. Business Sweden presenterar en ny undersökning som visar att två tredjedelar av Sveriges exporterande industriföretag är måttligt eller kraftigt negativt påverkade av de stigande elpriserna – och många flaggar för nedskärningar.

Kanada Business Climate Survey 2022

2022 års Business Climate Survey har visat att den kanadensiska marknaden är motståndskraftig och tecknar en hoppfull framtid för ett stort antal svenska företag som är verksamma i Kanada. De kanadensisk-svenska handelsförbindelserna stärks i takt med att effekterna av Covid-19 avtar och investerare letar efter stabila, säkra och växande marknader för en fortsatt expansion.

Taiwan Business Climate Survey 2022

Årets Business Climate Survey är den första produkten av det förstärkta samarbetet mellan Business Sweden och svenska handelskammaren i Taipei. Rapporten lyfter fram ett positivt affärsklimat för svenska företag i Taiwan och starka investeringsutsikter. Dessutom visar rapporten att Taiwan är en stabil marknad för svenska företag att göra affärer på.

Så hanterar du osäkerheten i Kina med en uppdaterad spelplan

På grund av den förändrade verkligheten är Kinas strategier som spikades innan 2020 sannolikt inte längre giltiga. Vi ser därför ett akut behov för företag att bygga motståndskraft och öka smidigheten för att kunna navigera i denna tid av ökad osäkerhet. Vår rekommendation är att företag påbörjar en process i tre steg som presenteras i denna rapport.

Storbritannien Business Climate Survey 2022

Storbritannien har många framstående industrier, en blomstrande startupscen och ett av världens viktigaste finansiella nav, London. Tack vare låga inträdesbarriärer och marknadens storlek finns det många möjligheter inom sektorer där svenska företag kan utnyttja sina styrkor fullt ut. Team Sweden i Storbritannien har genomfört den tredje upplagan av vår Business Climate Survey bland svenska företag och resultatet presenteras i denna rapport.

Thailand Business Climate Survey 2022

Team Sweden har genomfört vår Business Climate Survey om företagsklimatet i Thailand. Svenska företag som är verksamma i Thailand har rapporterat hur de uppfattar de ekonomiska och marknadsmässiga förhållandena och kommenterar faktorer som hållbarhet och innovation. Många företag uppger att de planerar att öka sina investeringar inom den närmaste framtiden. Den thailändska ekonomin återhämtar sig, men inte lika snabbt som i de andra ASEAN-länderna, vilket ger en bild av stagnation i Thailand.