Med 750 miljoner euro avsatta för program för återhämtning och resiliens startar EU en satsning som överträffar allt vi sett tidigare för att stödja medlemsstaterna i deras återhämtning från pandemin och geopolitiska förändringar.

Med 27 medlemsstater som var och en lämnar in nationella utvecklingsplaner som beskriver sin begäran om finansiering och projektinitiativ finns det ett stort utrymme för tillväxt inom sju flaggskeppsområden.

Högt på agendan kommer hållbar utveckling och digitaliseringssatsningar, ett område där svenska företag har kompetens och lösningar i världsklass.

Svenska företag kan bidra i stor skala med gröna och digitala lösningar, men att navigera i de komplexa nationella planerna och införandet blir en utmaning.

Våra europeiska team har analyserat de utvecklingsplaner som redan lämnats in och identifierat kritiska beröringspunkter som ligger i linje med nyckelsektorer där svenska företag har en konkurrensfördel.

Ladda ner vår artikel som ger insikter om de viktigaste områdena och rekommendationer för att bygga ett strategiskt tillvägagångssätt som kan öka försäljningen i hela Europa.

Ladda ner artikeln här (eng.)