Närvaron av uppskattningsvis 1 500 svenska och/eller svenskägda företag i Storbritannien är ett bevis på att våra bilaterala handelsförbindelser är fortsatt starka.

Årets undersökning genomfördes i en unik kontext med ett kommande parlamentsval i Storbritannien samt fortsatt ökande geopolitiska spänningar i både Europa och Mellanöstern, vilket skapar osäkerhet på nationell och internationell nivå. Under osäkra tider tenderar vissa företag att avvakta och se vad som händer. Det kan innebära att man skjuter upp strategiska beslut och investeringar i väntan på mer säkra spelregler.

Trots denna osäkerhet är Team Sweden i Storbritannien glada över att kunna presentera de viktigaste resultaten från årets undersökning – som pekar på fortsatt starka svensk-brittiska bilaterala handelsrelationer:

  • 60 procent av de tillfrågade företagen beskriver sitt företags finansiella resultat 2023 som lönsamt.
  • 81 procent förväntar sig att deras omsättning kommer att öka, medan 54 procent planerar för ökade investeringar under de kommande 12 månaderna.
  • En majoritet anser att ”det svenska varumärket” bidrar positivt till deras verksamhet i Storbritannien.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Team Sweden i Storbritannien har nöjet att presentera resultatet av den femte upplagan av vår Business Climate Survey för svenska företag i Storbritannien. Undersökningen är – som alltid – ett resultat av ett nära samarbete mellan Sveriges ambassad, Svenska Handelskammaren och Business Sweden och är en del av en större Global Business Climate Survey.

Syftet med vår Business Climate Survey är, precis som tidigare år, att få en bättre förståelse för hur svenska företag som är verksamma i Storbritannien uppfattar marknadsförhållandena, deras ekonomiska utsikter och eventuella utmaningar.

Svaren i årets undersökning samlades in under februari och mars 2024, och totalt 48 svenska företag svarade. Vi vill tacka respondenterna i årets undersökning för deras ovärderliga bidrag till årets rapport.