Business Swedens hållbarhetsrapport belyser verksamhetens framsteg i uppfyllelsen av hållbarhetsmålen och hur ansvarsfulla främjandeinsatser bidrar till en hållbar utveckling i hela världen. Vi har under 2021 fortsatt att spela en viktig roll i att accelerera klimatnyttan av svensk export och möjliggöra för hållbara investeringar i Sverige. I egenskap av ”hållbarhetskatalysator” matchar Business Sweden globala klimatutmaningar med hållbara lösningar. På så vis kan svenska klimatsmarta innovationer både påskynda omställningstakten inom de största utsläppsländerna och möjliggöra för hållbar och fossilfri tillväxt på tillväxtmarknaderna.

För att påskynda omställningstakten och möta företagens behov har vi med hjälp av intressentdialoger med våra ägare, medarbetare, kunder och samarbetspartners, identifierat insatser som fungerar som vägledning i hållbarhetsarbetet. Business Sweden har bland annat genomfört flera främjandeaktiviteter i samband med FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow och Dubai Expo, lanserat varumärkesplattformen Pioneer the Possible tillsammans med Svenska institutet i syfte att positionera det svenska näringslivets hållbara lösningar samt sjösatt en hållbarhetsakademi och ett antikorruptionsnätverk för att främja ansvarsfullt företagande hos företag med internationella värdekedjor.

Sverige fortsätter att ligga i framkant inom hållbarhet, tack vare nydanande innovationer, resurseffektiva lösningar och gränsöverskridande samverkansmodeller. Ladda ner Business Swedens hållbarhetsrapport för 2021 och läs mer om hur vi tillsammans med näringslivet, akademin, politiken och civilsamhället stärker Sverige som föregångsland inom hållbarhet och innovation.