Svenska företag har varit verksamma i Indien i över 120 år, med en kraftig ökning under de senaste tolv åren, då mer än hundra företag har etablerat sig i landet.

Av de 214 företag som deltog i undersökningen uppfattar 86 procent affärsklimatet som bra/mycket bra. När affärslandskapet i Indien utvecklas snabbt kommer innovation, digitalisering och grön omställning att vara de viktigaste pelarna i Indiens ekonomiska tillväxt bland de många gemensamma intresseområden som företagen har.

Mellan 2015 och 2020 investerade svenska företag 1,7 miljarder US-dollar i Indien. Under de senaste tre åren har flera svenska företag dessutom gjort stora investeringar och öppnat tillverkningsanläggningar i landet. För över 44 procent av de svarande utgör marknadsföring och försäljning ett viktigt fokus för deras lokala verksamhet i Indien. Sourcing och handel samt FoU är två områden där vi har sett ett ökat fokus på senare tid.

Samtliga företag (100 procent) som deltog i undersökningen ansåg att public affairs i Indien är av största vikt för att bibehålla konkurrenskraften på marknaden. I det indiska sammanhanget hjälper public affairs företagen att lära sig mer om regeringens politik, vilket är till stor hjälp när man ska formulera tillväxtstrategier för landet.

Sverige fortsätter att rankas högt när det gäller innovation, hållbarhet och utveckling av högkvalitativa produkter. Av deltagarna i undersökningen rapporterade 97 procent att det svenska varumärket bidrar mycket/väldigt mycket till deras verksamhet i Indien.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett beprövat verktyg som Team Sweden använder för att få insikt i den nuvarande affärsmiljön, kartlägga möjligheter och belysa utmaningar som svenska företag står inför när de gör affärer över hela världen.

Under ledning av Business Sweden och Svenska Handelskammaren i Indien genomförde Team Sweden i Indien denna undersökning i mars och april. Samtliga 261 svenska företag i Indien bjöds in att delta i undersökningen. 214 företag svarade på enkäten, vilket resulterade i en svarsfrekvens på ~87 procent.

Tack till alla er som tog er tid att delta i undersökningen och bidrog med era tankar och erfarenheter. Vi är övertygade om att ni kommer att finna denna rapport både värdefull och informativ.