En viktig nyckel till framgång för företag som vill växa utomlands är att lyckas i snabbväxande asiatiska marknader som Indien. Det är just vad det högspecialiserade stålföretaget SSAB gjorde.

SSAB såg tidigt potentialen på den indiska marknaden, men var medvetna om hur komplicerat det kan vara att etablera sig i ett land där skatter och lagar ändras ofta. Det skulle också bli svårt att rekrytera personal. SSAB tog hjälp av Business Sweden för att minimera riskerna, hitta nya intäktsströmmar och anställa nyckelpersoner som kunde leda det nya kontoret.

En anledning till att det har gått så bra för SSAB är deras nära kundrelationer. I nya marknader är det därför viktigt för dem att knyta lokala kontakter, som kan hjälpa dem att identifiera nya möjligheter och hantera eventuella utmaningar. När det var dags att expandera verksamheten i Indien kontaktade de Business Sweden.

Vi bestämde oss för att öppna SSAB i Indien för att vi ville tränga in djupare på marknaden. Med support från Business Sweden har vi kunnat gå framåt snabbare, både strategiskt och praktiskt. Subhabrata Mukherjee, Senior Sales Manager Automotive, India & Thailand SSAB Europe

Fram till 2014 sköttes försäljning och leveranser fortfarande direkt från Sverige, medan det indiska kontoret skötte lokal marknadsföring och kampanjer. I och med ökad efterfrågan från kunder – och flera nya kundrelationer – fanns det ett behov av att utveckla deras indiska verksamhet ytterligare.

Business Sweden hjälpte SSAB att öppna ett lokalt lager. År 2015 utvidgade SSAB sin indiska närvaro med divisionen Special Steels, som har världens bredaste produktportfölj av slitstål, skyddsstål, verktygsstål och höghållfasta stålkonstruktioner. Med hjälp av Business Sweden kunde SSAB försäkra sig om en smidig och lönsam expansion.

ssab_img.jpg


Indien förändras hela tiden, och det gäller även landets skatter och lagar. SSAB anpassade sig till det nya affärsklimatet tack vare Business Sweden, som tog över deras bokföring och redovisning. Istället kunde företaget fokusera på att utveckla kärnverksamheten och öka försäljningen. Medan de satsar på att driva tillväxt kan ledningen vara säkra på att både de indiska skatte- och redovisningskraven samt deras egna höga standarder inom bokföring och styrning följs.

”Business Sweden har fungerat som vår egen CFO”, säger Jörgen Gustafsson, chef för SSAB Special Steel Division i Asia & Pacific. ”Genom att sköta vår ekonomi, utveckla verksamheten och fungera som rådgivare har Business Sweden hjälpt oss att uppfylla alla ekonomiska och juridiska krav i Indien, vilket har lett till att verksamheten har tiodubblats sedan 2009.”

 

Utmaning

SSAB ville expandera i Indien, men var medvetna om hur komplicerat det kan vara att etablera sig i ett land där skatter och lagar ändras ofta. Det kan också vara svårt att hitta och behålla personal i nyckelroller.

Lösning

SSAB anpassade sig till det nya affärsklimatet med hjälp av Business Sweden, som tog över deras bokföring och redovisning, och hjälpte dem att rekrytera personal. Istället kunde företaget fokusera på att utveckla kärnverksamheten och öka försäljningen.

Resultat

SSAB går snabbt framåt i Indien, både strategiskt och praktiskt. Med hjälp av Business Sweden minimerade de riskerna och hittade nya intäktsströmmar. Samtidigt kunde de försäkra sig om en smidig och lönsam expansion av divisionen Special Steels.


OM SSAB

Det svenska företaget SSAB tillverkar höghållfast stål och erbjuder effektiva, hållbara lösningar. Företagets rötter går tillbaka till 1878 och Domnarvet Ironworks. Idag sysselsätter de cirka 15 000 personer i mer än 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA, och en stålproduktionskapacitet på cirka 8,8 miljoner ton om året.