Den gröna elektrifieringen av landsbygden i Angola har tagit ett stort framåtkliv i takt med att ett solkraftsprojekt med en kapacitet på ett 370 MW har sjösatts – där en betydande andel tekniklösningar från svenska leverantörer står i fokus. 

Totalt ska sju stycken solcellsparker byggas i Angola de nästkommande två åren och ersätta dieseldrivna generatorer som i dagsläget förser lokala byar med el. Hitachi ABB Power Grids ska stå för elinfrastrukturen i solcellsparkerna och flera andra svenska företag ska leverera bla. installationsutrustning, stålställningar och säkerhetsutrustning vilket är koordinerat av Elof Hansson som tar en handelshusroll.

KONTAKTER OCH FINANSIERING

Det svenska innehållet i projektet är ett direkt resultat av ett lyckat samarbete inom Team Sweden som banade väg för kontaktskapande mellan aktörer lokalt i Angola, i USA och Sverige. Resultatet blev en finansieringslösning från EKN (Exportkreditnämnden) och SEK (Svensk Exportkredit) på 560 miljoner euro.

Den övergripande arrangören av finansieringen är ING Bank i Holland som har dokumenteringsansvar under projektets gång.

– Det är väldigt spännande att vi kan utveckla solkraftsprojekt i Afrika trots att vi inte har solpanelstillverkning i Sverige. Tillsammans skapade Team Sweden en gemensam plattform för direktkontakt mellan olika svenska och internationella aktörer och även säkerställde att affären gick i lås enligt en utarbetad plan och strikta hållbarhetskriterier, förklarar Business Swedens seniora rådgivare Hans-Olof Rauman. 

NÄTVERKANDE GER RINGAR PÅ VATTNET

Målet för Team Swedens gemensamma främjandeprogram EPC (Engineering, Procurement & Construction) var i detta fall att positionera fler svenska företag i solkraftsprojektet och skapa en svensk leverans med ett brett innehåll tillsammans med ett internationellt EPC- bolag som huvudentreprenör.

Insatserna gav ringar på vattnet och i slutet av 2020 stod det klart att SSAB i Borlänge ska leverera 6 000 ton stål till projektet, som nu har skeppats till Angola från Göteborgs hamn.

– Solcellsparkerna i Angola är ett praktexempel på värdet av vårt EPC-program där Business Sweden, EKN och SEK gemensamt hjälper svenska företag att hitta partners och finansiering för projekt i tillväxtmarknader. Kravet för vårt engagemang är att projekten ska innehålla minst 30 procent svenska innehåll och att företagen följer våra hållbarhetskriterier, fortsätter Hans-Olof Rauman.

Transparens är en av nyckelfrågorna då projekten sker på marknader där risker för korruption, arbetsmiljö, miljöpåverkan och mänskliga rättigheter förekommer. Bedömningen av hållbarhetsrisker görs framförallt av EKN och SEK under deras kreditbedömning.

– Vi är ett litet kärnteam från EKN, SEK och Business Sweden som driver programmet och är oerhört samspelta trots våra olika mandat i organisationerna. Tillsammans hjälper vi företagen knyta kontakter med nya partners och kan erbjuda en riktigt vass finansiering med trippel-A rating i botten.

– Responsen från företagen har varit väldigt positiv, avslutar Hans-Olof Rauman.

Programmet EPC lanserades hösten 2019 och har hittills resulterat i sex stängda affärer. Från och med i år ska fokus breddas till Latinamerika och Asien. Totalt sett utvärderar Team Sweden affärsmöjligheter inom energi, infrastruktur och anläggning värda 70 miljarder kronor.