Frankrike har historiskt sett varit en viktig handelspartner för Sverige, en relation som fortsätter att växa. Ur ett marknadsperspektiv är Frankrike fortfarande en av Sveriges största handelspartners (8:e när det gäller export och 10:e när det gäller import), och den svagare svenska kronan 2023 stärker den svenska exporttillväxten.

För femte året i rad utnämnde EY Barometer 2024 Frankrike till det mest attraktiva landet i Europa för utländska direktinvesteringar (FDI).

De viktigaste resultaten av vår Business Climate Survey 2024 är att förtroendet för marknaden och lönsamheten är fortsatt starkt bland svenska företag i Frankrike. Av respondenterna hade 80 procent en neutral till mycket bra uppfattning om affärsklimatet i Frankrike och 82 procent av de svenska företagen rapporterade ett lönsamt finansiellt resultat i årets rapport.

Fransmännen fortsätter att ha en positiv syn på Sverige, där 77 procent av de deltagande företagen anser att det svenska varumärket bidrar positivt till deras verksamhet.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey i Frankrike är en del av den globala Business Climate Survey som genomförs av Team Sweden, baserat på det partnerskap som skapades 2019 mellan Business Sweden och Swedish Chambers International.

Syftet är att öka förståelsen för det franska affärsklimatet för svenska företag och deras dotterbolag i Frankrike, liksom deras resultat i Frankrike och de möjligheter och utmaningar som de ser på den franska marknaden. Dessutom kan den fungera som en referens i bilaterala handelsdialoger mellan Sverige och Frankrike.

I år skickades enkäten ut till ett urval av 350 lokala chefer som representerar svenska företag i Frankrike, varav 89 svarade. Denna urvalsstorlek är tillräcklig för att representera svenska företag och deras dotterbolag i Frankrike.

Svaren samlades in mellan den 12 februari och 4 mars 2024. Intervjuer genomfördes senare med utvalda företag för att få en djupare förståelse för faktorerna bakom deras enkätsvar.

Vi vill rikta ett stort tack till de deltagande företag och partner som har bidragit till denna rapport och vi ser fram emot att stödja den fortsatta handeln och affärsutvecklingen mellan Sverige och Frankrike.