Tillsammans utgör de nordiska länderna världens 12:e största ekonomi. Norden fungerar som en utvidgad hemmamarknad med hög köpkraft, ledande innovationsförmåga, global konkurrenskraft, politisk säkerhet, samt nära historiska och kulturella band. Det finns en gemensam vision om att bli världens mest integrerade region 2030 och under 2024 har Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Norge är en av Sveriges viktigaste affärspartners med starkt sammankopplade ekonomier. Fyrtiofem procent av den norska befolkningen bor inom 2,5 timmar från Sverige. Möjligheterna till affärssamarbete mellan Sverige och Norge sträcker sig dock bortom Skandinavien. Norge beskrivs ofta som en andra hemmamarknad för svenska företag, eftersom Norge ses som en viktig språngbräda för internationell expansion, något som framgår av undersökningsresultaten.

Formaliserat genom ett avtal 2021 arbetar lnnovation Norway, Business Sweden och Business Finland i nära samarbete inom handel och investerar främjande i utvalda initiativ, ta reda på mer om The Nordic Battery Collaboration här. Läs mer i rapporten om initiativen och våra sex råd för att göra affärer utomlands.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen har genomförts av Business Sweden i nära samarbete med Sveriges ambassad i Norge och Norsk-Svenska Handelskammaren och genomfördes under februari och mars. Rapporten ger insikter om de ekonomiska utsikterna i Norge, inklusive nyckelfakta om marknaden och framgångsfaktorer för svenska företag i Norge. I rapporten ingår även en översikt över Team Swedens samarbetsfrämjande aktiviteter i Norge.

Totalt svarade företrädare på c-nivå för 68 svenska företag i Norge (eller som har en väsentlig del av sin handel med Norge) på enkäten och besvarade 18 standardfrågor om affärsklimatet på sina huvudmarknader. Över 330 svenska företag av de 2 600 enheterna i Norge gavs möjlighet att delta.

Tack till alla er som tog er tid att delta i undersökningen och som bidrog med era tankar och erfarenheter. Vi ser alla fram emot att fortsätta stödja handeln och affärsutvecklingen mellan Sverige och Norge, bilateralt, i Norden och på globala marknader.

Se lanseringen av Norges Business Climate Survey 2024 här: