När länder i allt större utsträckning försöker hitta sätt att påskynda den gröna omställningen, har internationellt samarbete och utbyte av erfarenheter blivit viktigare än någonsin. Potentiella samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Turkiet redogörs för i Team Swedens nyligen publicerade rapport "Pioneering Green Transition in Türkiye"

Rapporten beskriver Sveriges syn på miljömässig hållbarhet och utforskar hur svenska hållbara affärsmetoder och tekniklösningar implementeras i Turkiet. Syftet är att lyfta fram potentiella partnerskapsmöjligheter mellan svenska företag och turkiska intressenter, inom framförallt tre områden:

  • Cirkulär ekonomi
  • Grön energi
  • Hållbara smarta transporter

Under varje tema som beskrivs ovan presenteras flera fallstudier för att visa upp hållbarhetsinitiativ från ledande svenska företag i Turkiet och hur de bidrar till landets gröna omställningsmål. Företagen och dess hållbara innovationer är:

  • Systemair, det första företaget i Turkiet att tillämpa livscykelanalysmetoden (LCA) för att bedöma miljöpåverkan från produktionsverksamhet inom luftkonditioneringssektorn.
  • Tetra Paks cirkulära lösningar för dryckeskartonger.
  • ViaCon, Turkiets ekologiska korrugerade stålbroar för att skydda vilda djur och förbättra transporter.
  • H&M Groups klimatstrategi och gröna investeringsstrategi i Turkiet.
  • Volvo Cars resa mot att bli helt och hållet ett elbilsföretag 2030 och klimatneutralt 2040
  • Epirocs batteridrivna elektriska maskiner med nollutsläpp för att minska miljöpåverkan i gruvindustrin.

Team Sweden parter, där Business Sweden ingår, är övertygade om att Sverige och svenska företag kan hjälpa Turkiet att påskynda sin gröna omställning.

Ladda ner rapporten på engelska (pdf)

Ladda ner rapporten på turkiska (pdf)

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.