Trots de mer negativa utsikterna för världsekonomin visar 2024 års Business Climate Survey att många svenska företag fortfarande är optimistiska om att öka sin omsättning under de kommande 12 månaderna, vilket tyder på förtroende för den indonesiska ekonomin.

De svenska och indonesiska regeringarna fortsätter att samarbeta för att främja våra gemensamma intressen. Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP), som lanserades 2020, fungerar som en plattform för samarbete för att främja hållbara tillvägagångssätt inom olika ekonomiska sektorer.

Spännande projekt inom ramen för SISP-programmet i år inkluderar initiativ inom hållbar gruvdrift, förnybar energi, elektrifiering av kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Svenska företag har utvecklat en rad lösningar inom dessa sektorer som möter behoven hos indonesiska myndigheter och företag.

Business Sweden stödjer dessutom aktivt svenska företag genom initiativ, som det nyligen invigda svenska teknikshowroomet i Jakarta. Ett showroom som syftar till att öka synligheten och marknadsnärvaron för svenska företag, vilket underlättar för att nå framgång på den indonesiska marknaden, något som du kan läsa mer om i rapporten.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

2024 års Business Climate Survey ger Team Sweden en omfattande förståelse för de svenska företagens nuvarande villkor och ambitioner.

Denna undersökning är den femte upplagan i Indonesien. Datainsamlingen genomfördes från februari till mars 2024 genom online-frågeformulär som distribuerades till 74 svenska företag som är verksamma i Indonesien. Av de inbjudna företagen svarade 35 på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 47 procent, en ökning från förra årets siffra på 43 procent.

Vi vill rikta ett stort tack till alla de företag som avsatte tid för att ge sina perspektiv genom enkäten. Era insikter har varit ovärderliga vid arbetet med denna rapport.