Japan är världens tredje största ekonomi och Sveriges tredje största exportmarknad utanför Europa. Japan är en nyckelmarknad för svenska företag. 40 procent av företagen rapporterar att minst 25 procent av deras totala intäkter för Asien-Stillahavsregionen (APAC) genereras i Japan.

Även om det har varit svårt har det senaste årets motgångar visat på de svenska företagens styrka. Svenska företag i Japan var motståndskraftiga mot hinder som till exempel brister i leveranskedjan, vilket innebar att betydligt fler svenska företag i Japan gick med vinst jämfört med det globala genomsnittet.

De svenska företagens förväntningar har förbättrats markant jämfört med Business Climate Survey 2020; förra året förväntade sig cirka 60 procent av de svarande att deras omsättning skulle minska under det kommande året. I Business Climate Survey 2021 förväntar sig däremot nästan 80 procent att deras omsättning kommer att öka under det kommande året.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys. 

Om undersökningen

Business Climate Survey är en undersökning som Team Sweden har gjort för att kartlägga de viktigaste möjligheterna och utmaningarna som svenska företag står inför på sina respektive marknader utomlands. I studien presenteras resultaten av en undersökning som genomfördes i Japan våren 2021. Årets undersökning skickades ut den 9 april 2021 till 131 företag. Av dessa företag svarade 71, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 54 procent.