Svensk finansiering och svenska leverantörer spelar för närvarande en nyckelroll för en hållbar utveckling i Elfenbenskusten.

I augusti 2022 slöts ett avtal om 200 miljoner euro för att installera ett rent vattensystem i 1 189 landsbygdsbyar över hela landet. Det gav Elfenbenskusten möjlighet att tillhandahålla säkert och rent dricksvatten till en tiondel av landets landsbygdsbefolkning.

MILSTOLPE I INITIATIVET "VATTEN FÖR ALLA".

Projektet är en del av den lokala regeringens initiativ "Vatten för alla" som syftar till att modernisera vatteninfrastrukturen i avlägsna byar. Idag behöver invånarna här, framför allt kvinnor och barn, gå flera kilometer för att hämta, inte alltid så säkert vatten från brunnar och flodstränder. Men allt detta är på väg att förändras.

"Jag sa för några år sedan till Elof Hansson i Sverige att det bara är en tidsfråga innan vi gör något stort tillsammans. Och här är vi nu med ett fullt finansierat projekt för rent vatten som kommer att förändra livet för tre miljoner människor”, säger Ram Shalita, vd på det Israel-baserade företaget Bluebird Finance & Projects som specialiserar sig på exportfinansieringslösningar på utvecklingsmarknader, och fortsätter:

”Jag fick i uppdrag av ingenjörs- och byggfirman Baran att ordna hela finansieringen för projektet. Förtroende för våra partners var avgörande, varför jag valde att approchera mina kontakter i Sverige”.Image 2 hej och hå.png

BANAR VÄG FÖR FRAMGÅNG MED SVERIGES EPC-ALLIANS

Genom att samarbeta med Sveriges EPC-allians, som inkluderar det svenska handelshuset Elof Hansson, Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, EKN, och Business Sweden, kunde Ram Shalita förse sin kund med både pålitlig AAA-klassad finansiering och kvalitetsleverantörer i en paketerat erbjudande.

Detta, menar Ram Shaita, försäkrade entreprenören Baran Group och Elfenbenskustens regering om att projektet inte bara skulle gå framåt, utan också att vattensystemen kommer att förbli i drift under många år framöver. Allt som allt handlar det om ledningar, 80-120 meter djupa borrhål, pumpar, ventiler, vattentorn, styrsystem och solpaneler.

”De nya vattensystemen kommer att ligga centralt i avlägsna byar vilket gör projektet unikt. De flesta vattenprojekt i Afrika omfattar reningsverk i storstäder.”

"Att hitta en exportkreditbyrå som inte drar sig ur var avgörande. EKN är en pålitlig partner som erbjöd fast ränta. Utan detta hade vi inte avslutat affären. En annan framgångsfaktor var det goda samarbetet med Elof Hansson som hittade relevanta leverantörer som entreprenören kunde samarbeta med”, säger Ram Shalita och fortsätter:

Vi vill definitivt göra fler projekt tillsammans med den svenska alliansen. Det är ett win-win-samarbete. Finansieringslösningen är mycket konkurrenskraftig och kvaliteten på svenska leverantörer är, även om den är dyrare, alltid oöverträffad Ram Shalita, VD, Bluebird Finance & Projects
 
EN VINNANDE FORMEL FÖR SVENSKA EXPORTÖRER

Finansieringsprocessen för storskaliga infrastrukturaffärer i Afrika är komplex och involverar flera intressenter. Vattenprojektet Elfenbenskusten, som har en löptid på 16 år, kombinerar 55 procent finansiering från KfW Ipex-Bank med 45 procent från Sveriges exportkreditinstitut EKN och SEK, med återförsäkring från det holländska företaget Atradius.

Björn Olausson, vd på Elof Hansson International, och hans team ansvarade för att hitta rätt leverantörer för att uppfylla EKN:s kriterier om att säkra 30 procent svenskt innehåll för att kunna godkänna affären.

”Det svenska exportkreditsystemet är både mycket konkurrenskraftigt och robust med garantier från Riksgälden. Sådana projekt ger svenska små och medelstora företag en fantastisk möjlighet att skaffa sig erfarenhet och exportavtryck i Afrika utan risk, säger han.

Den vinnande formeln för att få med svenska leverantörer, påpekar Björn Olausson, är att hans företag Elof Hansson fungerar som mellanhand och gör alla inköp i Sverige. Dessutom garanterar EKN:s strikta hållbarhetskriterier att projekten lever upp till högsta standard i linje med FN:s mål.

En stor leverantör som övertygades av projektens fördelar var det Göteborgsbaserade byggföretaget Serneke som tillhandahåller en rad tjänster för vattensystemen.

”Vi rustar nu för att leverera tusen solcellsdrivna borrhålssystem med hög kvalitet. I byar där det knappt finns vägar, inget vatten och el måste man se till att systemen är välgjorda, korrekt monterade och håller länge, förklarar Olausson.

GRÖNA PROJEKT PÅ HORISONTEN

Som en del av EPC Alliance är Elof Hansson för närvarande involverad i fem olika projekt i Afrika och ett i Latinamerika, och samarbetar med Bluebird i tre av dem. Under de senaste sex åren har Bluebird säkrat 1,7 miljarder euro i lån till infrastrukturprojekt i Afrika som omfattar vägar, järnvägar, sjukhus, vattensystem och bevattning för jordbruket.

Läs mer om Sveriges EPC-allians här.

Photo credit: Bluebird Finance and Projects