Syftet med rapporten är att öka kunskapen kring svenska företags prestationer i Taiwan och fördjupa förståelsen för de möjligheter och utmaningar som marknaden erbjuder. Vår önskan är också att den kommer fungera som en referens i dialogen kring handeln mellan Sverige och Taiwan.

Det senaste året har inneburit flera utmaningar för svenska företag i Taiwan. Utmaningar kring den geopolitiska miljön samt en ökning av Covid-19-fall ledde till osäkerhet om hur utvecklingen skulle påverka den taiwanesiska marknaden.

Trots de olika utmaningarna upplever Taiwans ekonomi en tillväxt utan motstycke och öns reala BNP per capita förväntas bli den största i Östasien, drivet av en fortsatt stark tillväxt inom tillverkningsindustrin, framför allt inom halvledarindustrin.

Marknaden rankas ständigt högt i globala ekonomiska index som mäter enkelheten i att göra affärer, ekonomisk frihet och konkurrenskraft.

En stor majoritet av de svenska företagen, 76 procent, ser en positiv ekonomisk utveckling under 2021. Endast sex procent av de deltagande företagen rapporterade en ekonomisk förlust, vilket är anmärkningsvärt med tanke på de negativa effekterna av Covid-19 under 2021.

Det svenska varumärket har fortfarande en stark dragningskraft och 66 procent av de deltagande företagen anser att det svenska varumärket bidrar mycket eller väldigt mycket till deras verksamhet i Taiwan.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Climate Survey är ett verktyg som utvecklats för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i Taiwan. I denna rapport presenteras de slutsatser som dragits av undersökningen och en analys baserad på den nuvarande affärssituationen, de ekonomiska utsikterna samt andra marknadsaspekter som är relevanta för företag som är verksamma i eller planerar att etablera sig i Taiwan.

84 företag kontaktades och 35 av dessa företag deltog, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 41,7 procent. De deltagande företagen representerar ett brett spektrum av branscher.

Slutligen vill vi framföra vårt uppriktigaste tack till de deltagande företag och respondenter som har bidragit till denna rapport med värdefulla insikter.