De senaste sex decennierna har präglats av en aldrig tidigare skådad befolkningsökning. År 2050 förväntas cirka 9,7 miljarder människor bo på jorden, men antalet personer i arbetsför ålder kommer att skilja sig avsevärt runt om i världen.

Den här studien utforskar tre globala trender – skiftet i arbetsför ålder, äldreboomen och urbaniseringsvågen – baserat på en analys av 5 000 datapunkter om demografiska skiften och med stöd av företagsintervjuer.

Analysen zoomar in på Asien och presenterar tre framtidsscenarier fram till 2050 som kommer att påverka den ekonomiska tillväxten och utsikterna för svensk export under de kommande åren.

Ladda ner rapporten för att få hela överblicken.

OM RAPPORTEN

Rapportserien Executive Global Insight publiceras av Business Sweden för att ge svenska företagsledare en regelbunden djupdykning i de viktigaste trenderna inom global handel.

Rapporterna hjälper beslutsfattare att navigera risker och möjligheter och ta strategiska beslut utifrån rekommendationer från Business Swedens globala rådgivare, som erbjuder kunskap och lokal expertis på fler än 40 marknader.

Prenumerera på rapportserien här.  

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.