För att smart energiproduktion och tillämpning ska bli verklighet måste intressenter från alla delar av värdekedjan engagera sig i hållbar innovation som stöttar effektiva produktionsprocesser.

Det nordiska batteriklustret lockar till sig ledande globala företag och Senior kompletterar en del av pusslet med sina högpresterande våtprocessbaserade basfilmer, keramiska och polymera ytbeläggningstekniker och litiumjon-separatorer. Dessa material är en del av den komplexa produktionsprocessen för batteritillverkning och det krävs kontinuerlig innovation för att säkerställa att de omedelbara och långsiktiga målen för den hållbara energiindustrin uppfylls.

En global aktör som stöder europeiska mål

Den europeiska klimatlagen som infördes 2021 och som anger målet att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser i EU senast 2050 har varit en katalysator för investeringar i länder och företag som kan leverera lösningar. Dessa mål omfattar en minskning av utsläppen från bilar med 55 procent till 2030, en minskning av utsläppen från skåpbilar med 50 procent till 2030 och nollutsläpp från nya bilar till 2035. För att uppnå detta är det absolut nödvändigt att batteriproduktionen är grön.

Men de material och den teknik som behövs för den smarta energiomställningen behöver samlas i regionala försörjningskedjor för att uppfylla dessa tvingande hållbarhetsmål. För Senior är Sverige en naturlig bas för att vara en del av den europeiska lösningen. Leia Deng, Senior's European Key Account Manager, förklarar:

"Sverige och Norden har den grönaste och mest kostnadseffektiva energin och en bra tillverkningsbas. Det goda sociala samförståndet om energibesparingar och utsläppsminskningar innebär att vår lokala arbetskraft kommer att ligga i linje med både vårt företags uppdrag och den bredare agendan. Sverige är också en bra slutkonsumentmarknad för ny energi, så att vara en del av ekosystemet här är viktigt för oss på många olika nivåer.

Den snabba utvecklingen av tillverkningsindustrin för litiumjonbatterier i Sverige och Norden lockade oss hit, och vår bas i Eskilstuna, som är vår första etablering i Europa, har ett perfekt läge med bekväma transportförbindelser till våra kunder och ger oss tillgång till det vi behöver för att tillverka våra produkter."

Hållbar innovation är en nödvändighet för företag

Senior har alltid haft innovation i centrum för sin affärsverksamhet, vilket är nödvändigt i den snabba och banbrytande batterisektorn. De var det första företaget i Kina som fick ett genombrott för torrseparatorer med oberoende utveckling och kommersialisering av torrseparatorer med hjälp av en ny teknisk process och egenutvecklade produktionslinjer. De satte nya standarder på den kinesiska marknaden med den framgångsrika lanseringen av en torr produkt som används för BYD:s blade-batteri och har fortsatt att tänja på gränserna med forskning och utveckling av våt PE-produktion och har lanserat massproduktionslinjer i en särskild anläggning som har den högsta enhetskapaciteten i världen.

Detta tillvägagångssätt för forskning och utveckling är mycket efterfrågat och passar in i den snabba innovation som driver tillväxten i det nordiska batteriklustret. Närheten till slutkunden innebär att Senior kan reagera snabbt på marknadens behov och bidra med kunskap till den pågående innovationsprocessen.

Leia Deng fortsätter:

"Kostnadseffektiva och högeffektiva produktionssystem, utveckling av nya material och förbättring av batteriernas livslängd, säkerhet och tillförlitlighet är stora utmaningar för energisektorn. Kärnan i detta är hållbar innovation – ett gemensamt mål för både Sverige och Senior."

Digitaliseringen är det nya normala

Batteriproduktionen och materialutvecklingen har påskyndats av den snabba digitaliseringen, vilket har förändrat riktningen för tillväxten i Sverige, Norden och globalt. Sveriges avancerade digitala infrastruktur och arbetskraft spelar en viktig roll för Seniors förmåga att bygga vidare på sitt digitala arv och sina framtida ambitioner.

Inför framtiden ser Senior digitalisering som en hörnsten i deras tillväxtambitioner:

"Fabriksvisualisering, innovation och kreativitet har förändrats till oigenkännlighet under det senaste decenniet. Många av de små förändringar som vi tar för givet och som förbättrar effektiviteten är fortfarande relativt nya. Att omfamna digitaliseringen handlar inte bara om innovation, det handlar om affärssäkerhet; om vi inte ligger i framkant när det gäller förändringarna kommer vi inte att vara konkurrenskraftiga. Vi måste ständigt utforska alla möjligheter och leverera nya lösningar, material och produktionsmetoder så att energiindustrin kan fortsätta att utvecklas och uppfylla utsläppsmålen.”

Utmaning

Senior såg en möjlighet att investera i Sveriges framväxande batterivärdekedja och bli en viktig leverantör till Northvolt och andra europeiska batteritillverkare, men företaget behövde hjälp med att inrätta sitt nya europeiska huvudkontor. Detta innebar att man måste skapa en förståelse för Sveriges affärsklimat, leverantörsnätverk och bestämmelser.

Lösning

Business Sweden hjälpte Senior från början när företaget utarbetade planer för att etablera sin första produktionsanläggning utanför Kina och valde Eskilstuna som plats för en toppmodern anläggning. Detta innefattade insikter, fakta och praktiskt stöd i processer från miljötillstånd och miljörevision till arbetsrättsliga bestämmelser och kostnadsberäkningar.

Resultat

Senior kommer att fortsätta sin friktionsfria expansion på den europeiska marknaden. Den nya anläggningen i Eskilstuna omfattar både produktion, forskning och utveckling, vilket ger företaget en effektiv och solid bas från vilken det kan förse kunder över hela kontinenten med batterimaterial och teknik.

Om Senior

Shenzhen Senior Technology Material Co. är en ledande global leverantör av separatorer som används vid tillverkning av litiumjonbatterier. Företaget har sitt huvudkontor i teknikhubben Shenzhen och förser världens största batteritillverkare med patenterade separatorlösningar. 

Företaget är noterat på Shenzhen-börsen och planerar att expandera i Kina och internationellt för att möta den växande efterfrågan på batterikomponenter. Investeringen i Eskilstuna är den första etableringen av en produktionsanläggning utomlands.