En undersökning av Business Sweden visar att en tredjedel av de svenska exportföretagen påverkas negativt av handelskriget, i såväl varuexporten och utlandsförsäljningen. Företagen drabbas genom höjda exportpriser, kopplingen till leverantörskedjor i USA och Kina samt genom dämpad global efterfrågan.

En betydande andel av företagen använder Kina som exportplattform för försäljning till USA. I något mindre utsträckning använder företagen USA som plattform för export till Kina. Undersökningen visar också att svenska företags koppling till leverantörskedjor i Kina är starkare än kopplingen till amerikanska leverantörskedjor.

Läs mer i Business Swedens sammanställning av enkätresultaten.