Chile är mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra latinamerikanska länder. Det är till exempel en av de mest öppna ekonomierna i Sydamerika och har ett transparent politiskt ledarskap. Landet har också frihandelsavtal med både EU och USA, och är en av två sydamerikanska medlemmar i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 

Sedan början av 1990-talet har utvecklingen i Chile kännetecknats av politisk stabilitet och god ekonomisk tillväxt. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om den senaste tidens demonstrationer och oroligheter. En internationalisering i Chile bör därför planeras noggrant. 

Möjligheter för Svenska företag 

Den chilenska marknaden är välutvecklad och erbjuder svenska företag många affärs- och investeringsmöjligheter. De viktigaste industrierna är gruvdrift, skogsbruk, jordbruk och vinodling, och svensk teknik och lösningar kan verkligen göra skillnad inom dessa segment. Sveriges expertis om utvinnings- och tillverkningsprocesser kan både öka produktiviteten och minska omkostnaderna. Chile rankas också högt för sin ”easiness of doing business” jämfört med andra länder i Latinamerika.

Under de senaste åren har chilenska företag visat ett ökat intresse för digitala och teknologiska lösningar inom segment som vård, e-hälsa och transportlösningar. Konsumtionen i Chile har också gått upp – framför allt på grund av ökad köpkraft, men också tack vare fördelaktiga kreditlånsmöjligheter. Detta har lett till betydande tillväxt inom detaljhandeln.

Utmaningar i chile

Även om Chiles ekonomi har växt stadigt och öppnat upp nya affärsmöjligheter får man räkna med vissa utmaningar. Landet har ganska låga kunskaper i engelska, skattesystemet är byråkratiskt jämfört med EU och det kan vara svårt att hitta de lokala partners du behöver för att det ska gå bra för ditt företag. Dessutom kan svenska företag uppleva en klyfta mellan hur information kommuniceras och hur den omsätts i praktiken.

Så hjälper vi ditt företag expandera

Business Sweden erbjuder strategisk rådgivning och kan hjälpa dig att skapa ett pålitligt lokalt nätverk. Vi har funnits i Chile sedan 2008. Vårt lokala kontor täcker också Argentina, Peru, Uruguay och Paraguay.

SANTIAGO_CHILEcaio-henrique-5W8fDb8f89s-unsplash (.jpg

Jesper Bernhardsson

Country Manager Chile
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Chile? 

Chile, Argentina och Peru är typiska råvarumarknader med fokus på gruvdrift, skogsbruk och jordbruk. Dessa ekonomier är intresserade av teknik som skapar effektivitetsvinster och bidrar till att minska konkurrensgapet med den internationella marknaden. Svenska företag har stor potential som partners tack vare en imponerande portfölj av teknologileverantörer och expertis om hållbarhet i Chiles kärnindustrier. Ett växande antal investeringar och en alltmer lätthanterlig affärsmiljö har också gjort det lättare att expandera i Chile. Länder som Argentina och Peru är också attraktiva för svenska företag, med stora inhemska marknader och outnyttjad potential. 

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Chile? 

För många svenska företag i Chile är det en utmaning att hitta lämpliga partners.  Det är hög risk att du börjar samarbeta med distributörer som inte är införstådda med ditt företags värderingar. För minsta möjliga risk att skada ditt varumärke är det viktigt att ha uppsikt över nya partners kompetens och expertis samt att kontrollera att företagets CSR-riktlinjer följs. Andra utmaningar är uppfattningen att Sverige ligger för långt borta, höga arbetskraftskostnader, låga kunskaper i engelska och den politisk-ekonomiska osäkerheten. Byråkrati och korruption är fortfarande utbredda, även om både Chile och andra länder som Uruguay arbetar aktivt på att minska dessa problem. 

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Chile? 

Rent allmänt har Latinamerika en formell affärskultur. Det är viktigt att utveckla långsiktiga relationer med partners. Det kan verkligen löna sig att kommunicera på spanska, eftersom landet har ganska låga kunskaper i engelska. Många organisationer är hierarkiska med tydliga ansvarsområden och beslutsfattare. 

Kontakt
Telefon +56 9 8298 5814 E-post Jesper Bernhardsson 200px.png