Kanada och Sveriges goda relationer baseras bland annat på våra gemensamma värderingar inom mångfald och hållbarhet. Det har lett till många produktiva samarbeten inom teknik och innovation.

inkörsport TILL NORDAMERIKA

Kanada är världens tionde största ekonomi, och de flesta av landets 37 miljoner människor bor högst 20 mil från den amerikanska gränsen. Kanadas affärskultur liknar Sveriges på många sätt, och det underlättar affärsavtal inom alla områden. Samtidigt har Kanada mycket gemensamt med USA, och det gör landet till en utmärkt testmarknad för Nordamerika.

MÖJLIGHETER FÖR SVENSKA FÖRETAG i kanada

Liksom Sverige är Kanada ett resursbaserat land. Några av landets största industrier är gruvdrift, vattenförsörjning, skogsbruk, energi, olja och gas, vilket passar fint med Sveriges kompetensområden. Den kanadensiska hälsovården påminner också om Sveriges offentligt finansierade sjukvårdssystem. Vad gäller just hälsovård står de två länderna dessutom inför liknande utmaningar, till exempel en åldrande befolkning och stigande kostnader. För närvarande genomgår Kanadas sjukvård en digitaliseringsprocess, och landet fokuserar starkt på att kunna erbjuda lika hälso- och sjukvård till alla medborgare, även i avlägsna områden. Svenska lösningar och produkter uppskattas för sin höga kvalitet och sitt nytänk, och de brukar få en hel del uppmärksamhet på den kanadensiska marknaden. Sverige som varumärke har helt enkelt gott rykte och kan öppna många dörrar.

attraktiv marknad för export och handel

Kanada har en stabil ekonomi och det finns inga större hinder för utländska företag som vill etablera sig här. Sedan september 2017 har det blivit ännu lättare för svenska företag att investera i Kanada tack vare CETA, frihandelsavtalet mellan Europa och Kanada. CETA har lett till att tullavgifterna har försvunnit nästan helt och det har även öppnat upp offentliga upphandlingskontrakt på alla nivåer.

SÅ HJÄLPER VI DIg expandera

Business Sweden har funnits i Kanada i mer än 30 år. Från vårt kontor i Toronto erbjuder vi strategisk rådgivning och praktisk support till företag som vill expandera i Kanada.

VANCOUVER_aditya-chinchure-2YRocbpCVeY-unsplash.jpg
TORONTO_syed-ahmed-451DMKNITAM-unsplash.jpg