Wirecath, utvecklat av det svenska företaget Cavis Technologies AB, används av kardiologer för att mäta om tryckförlusten i artärerna orsakar ischemi. Detta för att fastställa rätt behandling för patienten.

Det finns redan ett litet antal tryckledare på marknaden, kommersialiserade av stora medicinska företag som dominerar den globala marknaden. Det unika med Wirecath är att det är den enda tryckledaren i världen som är immun mot hydrostatiska fel, vilket resulterar i en ökad mätnoggrannhet.

"Marknadens storlek och tillväxt, liksom det faktum att vår typ av produkt nyligen omfattas av ersättning, gjorde Frankrike intressant att undersöka för ytterligare expansion", säger Stefan Tell, vd för Cavis.

Business Sweden öppnade dörrar för globala medicintekniska företag

Cavis affärsfokus var att hitta en partner på den franska marknaden. Först letade Cavis efter en liten distributör, liknande det som företaget har i Nederländerna. Den marknadsanalys som Business Sweden tillhandahöll visade dock att den här typen av aktörer inte är etablerade på den franska marknaden. Cavis skulle snarare behöva samarbeta med ett av de globala medicintekniska företagen som finns på marknaden.

Business Swedens kunskap om marknaden visade sig vara viktig i marknadsanalysen, dels för att identifiera potentiella partners i Frankrike och för att kunna rikta in sig på rätt aktörer från början.

"Vi förkortade tiden till marknaden genom att hjälpa Cavis att identifiera potentiella partners för framtida kommersialisering av Wirecath. Projektet resulterade i intresse från nästan alla nominerade företag, med en rad olika partnerskapstyper att välja mellan i Frankrike och globalt”, säger Emma Hemmingson, Project Manager på Business Sweden i Frankrike.

Helene Gustafsson, Global Application Specialist på Cavis, säger att Business Sweden stöttade företaget i att identifiera fyra globala potentiella partners, vilket banade väg för distribution i mer än bara Frankrike.

Business Sweden hjälpte oss att förstå marknaden på ett djupare plan. Deras språk- och kulturkunskaper möjliggjorde öppnandet av dörrar hos de stora medicintekniska företagen, vilket underlättade nödvändiga dialoger för att hitta den bästa möjliga partnern för vår produkt. Vi har dock inte valt distributör ännu, men tack vare Business Sweden har vi kunnat träffa och utvärdera relevanta partners. Teamet visade stor entusiasm och kompetens och var helt klart villiga att göra det lilla extra för oss Helene Gustafsson, Global Application Specialist på Cavis

Framtiden är ljus
Cavis befinner sig i en marknadsintroduktionsfas med sin första produkt Wirecath. Parallellt med den kommersiella marknadsintroduktionen kommer ytterligare kliniska studier att genomföras för att ytterligare stärka produkten på marknaden.

Ett partnerskap i Frankrike med en distributör i detta skede gör det möjligt för partnern att ta en aktiv roll i marknadsintroduktionen och stärka den kliniska positioneringen på marknaden.

"Med den unika produkten Wirecath kommer Cavis säkerligen att påverka dynamiken på marknaden när kommersialiseringen äger rum", säger Emma Hemmingson.

Stefan Tell ser också optimistiskt på framtiden.

”Vi är övertygade om att vårt sätt att göra den här typen av mätningar kommer att förändra och förbättra diagnosen för patienter med hjärt-kärlsjukdom”, säger Stefan Tell.

Utmaning

Förkorta tiden till marknad genom att hjälpa Cavis att identifiera potentiella partners för framtida kommersialisering av produkten Wirecath - en tryckledare som är immun mot hydrostatiska fel.

Lösning

Marknadscheck för att få kunskap om affärsmöjligheter i Frankrike. Översikten av marknaden ledde till en partnersökning, där potentiella partners identifierades, och beslutet att välja en distributör.

Resultat

Identifierade fyra globala företag/partners för Cavis i Frankrike.
Inledde dialoger med globala medicintekniska företag som visade intresse att diskutera ett partnerskap på den franska marknaden.

 
Om Cavis

Cavis är ett innovativt svenskt medicinteknikföretag som utvecklar, producerar och levererar tryckledare för att förbättra diagnostik och behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Företaget är i startgroparna för att kommersialisera Cavis Wirecath, en tryckledare som är immun mot mätfel relaterat till hydrostatiskt tryck. Samtidigt ger den unik manövrerbarhet vilket förenklar diagnostik av patienter med komplex kärlanatomi.