Indien är världens största demokrati med en befolkning på 1,4 miljarder människor. Det finns prognoser som pekar på att landet kommer att vara världens tredje största ekonomi år 2030. Indien har lyckats lyfta en stor del av befolkningen ur fattigdom, och strukturreformer och investeringar driver ekonomisk tillväxt och social förändring. I denna enorma marknad finns stor potential för nya samarbeten.

Snabb utveckling

Indiens snabba urbanisering har lett till ett större behov av kompetens som vi har gott om i Sverige. Svenska lösningar efterfrågas inom traditionella industrier som fordon, industriell utrustning, pappersmassa och IT, men också inom nyare segment som hälso- och sjukvård, konsumentprodukter och smarta städer. Den snabbt växande medelklassen driver fram ett nytt konsumentbeteende som går mot digitala affärsmodeller och e-handel.

Enorm marknadspotential 

Handelsrelationerna mellan Sverige och Indien sträcker sig nästan 300 år tillbaka i tiden. Under de senaste åren har Indien blivit något av ett globalt nav för innovativa startups, och ledande svenska företag har lärt sig att ta vara på möjligheterna. Idag finns här över 200 registrerade svenska företag som indirekt sysselsätter över 1,2 miljoner människor. Den enorma marknadspotentialen har också lett till ett gynnsamt företagsklimat för företag som vill etablera en närvaro, vilket har gjort Indien till en viktig knutpunkt för resten av regionen.

Utmaningar

Några utmaningar för svenska företag är byråkrati, korruption, skydd av immateriell egendom och ett visst motstånd mot utländska investeringar.

Så hjälper vi ditt företag 

Business Sweden har hjälpt svenska företag att öka sin försäljning i Indien i mer än 25 år. Från våra två kontor i Bangalore och New Delhi stöder vi också svenska företag på grannmarknader som Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Bhutan, Nepal och Maldiverna. Vi kan hjälpa dig att planera din internationalisering inom dina utvalda affärssegment, hitta lämpliga samarbetspartners och ge råd om den lokala affärskulturen, för att nämna några av våra vanligaste tjänster.

Är du nyfiken på Indien?

Indien är en av världens största ekonomier och en hubb för innovativa start-ups. Landets ekonomi spås tre-dubblas, medelklassen öka med 300 miljoner människor och antalet boende i städer fördubblas. Vilka möjligheter innebär detta för ditt företag? Ladda ner vår rapport för mer insikter.

Cecilia Oskarsson

Trade & Invest Commissioner India

Jag kom till Indien första gången 2006–2008 och sedan igen 2010–2013 för att ge svenska företag råd om affärsmöjligheter och investeringsmöjligheter och som landschef för ett svenskt företag som tillverkar textilier i Indien. Nu är jag äntligen tillbaka, och så mycket har hänt.

Vilka är de bästa områderna att investera i?

De viktigaste bidragsgivarna inkluderar Indiens geopolitiska strategiska anpassning, kostnadsfördelar, statliga initiativ, men också det strategiska läget.

1) I takt med att handelskrigen mellan USA och Kina, Taiwankriserna och invasionen av Ukraina tvingar globala företag att utforska nya inköpsmodeller som drivs av vänskap och regionalisering. Indien är en del av nya geopolitiska grupperingar som QUAD, I2U2 är där för att bli ett attraktivt alternativ för amerikanska, japanska och europeiska företag att anpassa sina strategier för leveranskedjan.

2) Indien fortsätter att ha stora kostnadsfördelar i den asiatiska regionen inklusive lägre arbets-, mark-, allmännyttiga kostnader och förmånliga bolagsskattesatser tillsammans med en stigande inhemsk marknad som stöds av en enorm befolkning. Detta gör Indien till en attraktiv destination för tillverkare som vill utnyttja den växande inhemska efterfrågan.

3) Den indiska regeringen är fokuserad på incitament och program som Make in India, Digital India och Skill India, för att främja inhemsk tillverkning och attrahera utländska investeringar i tillverkning.

4) Lägger till denna lista är Indiens strategiska läge vilket gör det till en attraktiv destination för inköp och logistik. Indien är strategiskt beläget mellan Europa, Afrika och Mellanöstern, vilket ger enkel tillgång till dessa marknader.

Slutligen landets unga, engelsktalande och kvalificerade arbetskraft (70 % under 35 år), stigande hemmamarknad (total befolkning är nu störst i världen med över 1,4 miljarder människor och en växande medelklass som idag är lika i antal till EU, 500 miljoner människor), en stabil politisk miljö och en förbättrad enkelhet att göra affärer bidrar också till att göra det attraktivt – Indien har gjort betydande framsteg när det gäller att förbättra sin ranking på detta område. Regeringen har infört flera reformer för att förenkla förfaranden, minska byråkratiska hinder och förbättra affärsmiljön vilket har lett till att Indien har hoppat över 80 positioner i Ease of Doing Business.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Indien?

Indien är känt för sina komplexa byråkratiska procedurer, vilket kan vara tidskrävande och frustrerande för utländska företag. Rättssystemet kan vara långsamt och krångligt, och att verkställa kontrakt och lösa tvister kan vara tidskrävande och kostsamt.

På tal om kostnader, Indien har ett komplext skattesystem som kan vara svårt för utländska företag att navigera, inklusive flera lager av skatter och varierande skattesatser i olika stater.

Det indiska systemet, som ofta anklagas för protektionistisk politik inom vissa sektorer, kan göra det utmanande för utländska företag att komma in på och konkurrera på den indiska marknaden genom att ha enorma importtullar.

Även om vi inser att Indiens demografiska utdelning är enorm, kan det vara en utmaning att hitta och behålla kvalificerade medarbetare i Indien, särskilt inom vissa sektorer som IT och teknik men även skickliga blåfärgsarbetare – det kan finnas enorma kompetensklyftor och det är viktigt att vara beredd att göra mycket träning på jobbet.

Eftersom landet är så stort är det svårt att veta var man ska etablera företaget. Dessutom kan markförvärvsprocessen i sig vara knepig och dyr om du inte vet hur. Fabrikslicens och tillstånd tar tid.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Indien?

Socialt sett ställer kulturella skillnader också till en viss uppsättning problem. Indien har ett unikt kulturellt och socialt sammanhang som kan vara utmanande för utländska företag att navigera, inklusive skillnader i språk, affärspraxis och sociala normer. Tid är ett annat begrepp som har en mer flexibel ställning i Indien, vi pratar ofta om IST (Indian Standard Time) som Indian Streachable Time. Indier tender att prata runt ämnet och ta för givet att man förstår av kontexten, medan vi i Sverige är vana att direkt komma till kärnan. Ledarstrukturen skiljer sig åt, hierarkin är väldigt ovant för oss i Sverige och även synen på kvalitet spelar in en stor roll. Relationer är mycket långsiktiga och det är inte ovanligt att affärsmöten börjar med en diskussion om familjens välmående.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis, även om det finns enorma möjligheter för utländska företag i Indien, är det viktigt att vara medveten om dessa utmaningar och att arbeta med erfarna lokala partners för att navigera i komplexiteten med att göra affärer i Indien.

Kontakt
Telefon +919810036120 E-post