Indien är världens största demokrati med en befolkning på 1,3 miljarder människor. Det finns prognoser som pekar på att landet kommer att vara världens tredje största ekonomi år 2030. Indien har lyckats lyfta en stor del av befolkningen ur fattigdom, och strukturreformer och investeringar driver ekonomisk tillväxt och social förändring. I denna enorma marknad finns stor potential för nya samarbeten.

Snabb utveckling

Indiens snabba urbanisering har lett till ett större behov av kompetens som vi har gott om i Sverige. Svenska lösningar efterfrågas inom traditionella industrier som fordon, industriell utrustning, pappersmassa och IT, men också inom nyare segment som hälso- och sjukvård, konsumentprodukter och smarta städer. Den snabbt växande medelklassen driver fram ett nytt konsumentbeteende som går mot digitala affärsmodeller och e-handel.

Enorm marknadspotential 

Handelsrelationerna mellan Sverige och Indien sträcker sig nästan 300 år tillbaka i tiden. Under de senaste åren har Indien blivit något av ett globalt nav för innovativa startups, och ledande svenska företag har lärt sig att ta vara på möjligheterna. Idag finns här över 200 registrerade svenska företag som indirekt sysselsätter över 1,2 miljoner människor. Den enorma marknadspotentialen har också lett till ett gynnsamt företagsklimat för företag som vill etablera en närvaro, vilket har gjort Indien till en viktig knutpunkt för resten av regionen.

Utmaningar

Några utmaningar för svenska företag är byråkrati, korruption, skydd av immateriell egendom och ett visst motstånd mot utländska investeringar. Vår handelssekreterare Anders Wickberg berättar mer om möjligheter och risker på den indiska marknaden i intervjun nedan.

Så hjälper vi ditt företag 

Business Sweden har hjälpt svenska företag att öka sin försäljning i Indien i mer än 25 år. Från våra två kontor i Bangalore och New Delhi stöder vi också svenska företag på grannmarknader som Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Bhutan, Nepal och Maldiverna. Vi kan hjälpa dig att planera din internationalisering inom dina utvalda affärssegment, hitta lämpliga samarbetspartners och ge råd om den lokala affärskulturen, för att nämna några av våra vanligaste tjänster.

INDIA_prashanth-pinha-MXspT1Q67VA-unsplash.jpg
DELHI_INDIA killian-pham-CWP8X2U2lu8-unsplash.jpg

Anders Wickberg

Trade & Invest Commissioner India
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Indien?

Indien är en lovande marknad av flera skäl, till exempel de låga arbetskostnaderna, den fördelaktiga tidszonen och möjligheten att kommunicera obehindrat på engelska. Det är också en bra utgångspunkt för företag som tänker fortsätta att utvecklas i närliggande marknader som Bangladesh och Sri Lanka. Indien är av intresse för både små och stora företag. Med tanke på marknadens storlek och komplexitet är det dock viktigt att ta fram en långsiktig strategi. Svenska företag har en konkurrensfördel inom flera områden som hälso- och sjukvård, hållbarhet, cleantech och smarta städer. Indiens snabbt växande konsumentmarknad skapar nya möjligheter för konsumentmärken, digitala plattformar och betalningslösningar.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Indien?

Indien har blivit mer öppet för utländska investeringar, men det förekommer fortfarande en hel del protektionism. Regeringen uppmuntrar inhemsk produktion, vilket gör det svårare för internationella företag att vinna offentliga upphandlingar. Några vanliga utmaningar är korruption, försenade reformer, byråkrati och skydd av immateriella rättigheter. Det kan också vara svårt att handskas med landets ostrukturerade handel och den låga produktivitetsnivån i vissa sektorer. Även om Indien har en stor andel ung och utbildad arbetskraft kan det variera mycket i olika sektorer och yrken. Utländska företag bör vara medvetna om priskänsligheten och anpassa sig till marknaden genom att gå tillbaka till affärsmodeller och lösningar som passar de lokala förhållandena. Många indiska partners föredrar att arbeta med företag som utvecklar en lokal närvaro, eftersom det pekar på engagemang och långsiktiga ambitioner.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Indien?

Indien är som en mosaik av kulturer och språk, och det är klokt att se det som en kontinent istället för ett land. Sociala förhållanden och uppfattningar förändras var och varannan kilometer. Det gör det ännu viktigare för utländska företag att läsa på innan de utvidgar verksamheten till Indien. Man bör göra en omfattande marknadsanalys och fokusera på relevanta segment. De stora skillnaderna mellan svensk och indisk affärskultur blir ännu tydligare utanför megastäder som Delhi, Mumbai (Bombay) och Bangalore.

Kontakt
Telefon +91 (0)11 4606 7100 E-post Anders Wickberg frilagd.png