Indien är världens största demokrati med en befolkning på 1,3 miljarder människor. Det finns prognoser som pekar på att landet kommer att vara världens tredje största ekonomi år 2030. Indien har lyckats lyfta en stor del av befolkningen ur fattigdom, och strukturreformer och investeringar driver ekonomisk tillväxt och social förändring. I denna enorma marknad finns stor potential för nya samarbeten.

Snabb utveckling

Indiens snabba urbanisering har lett till ett större behov av kompetens som vi har gott om i Sverige. Svenska lösningar efterfrågas inom traditionella industrier som fordon, industriell utrustning, pappersmassa och IT, men också inom nyare segment som hälso- och sjukvård, konsumentprodukter och smarta städer. Den snabbt växande medelklassen driver fram ett nytt konsumentbeteende som går mot digitala affärsmodeller och e-handel.

Enorm marknadspotential 

Handelsrelationerna mellan Sverige och Indien sträcker sig nästan 300 år tillbaka i tiden. Under de senaste åren har Indien blivit något av ett globalt nav för innovativa startups, och ledande svenska företag har lärt sig att ta vara på möjligheterna. Idag finns här över 200 registrerade svenska företag som indirekt sysselsätter över 1,2 miljoner människor. Den enorma marknadspotentialen har också lett till ett gynnsamt företagsklimat för företag som vill etablera en närvaro, vilket har gjort Indien till en viktig knutpunkt för resten av regionen.

Utmaningar

Några utmaningar för svenska företag är byråkrati, korruption, skydd av immateriell egendom och ett visst motstånd mot utländska investeringar. 

Så hjälper vi ditt företag 

Business Sweden har hjälpt svenska företag att öka sin försäljning i Indien i mer än 25 år. Från våra två kontor i Bangalore och New Delhi stöder vi också svenska företag på grannmarknader som Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Bhutan, Nepal och Maldiverna. Vi kan hjälpa dig att planera din internationalisering inom dina utvalda affärssegment, hitta lämpliga samarbetspartners och ge råd om den lokala affärskulturen, för att nämna några av våra vanligaste tjänster.

INDIA_prashanth-pinha-MXspT1Q67VA-unsplash.jpg
DELHI_INDIA killian-pham-CWP8X2U2lu8-unsplash.jpg