Den indiska hälso-och sjukvårdsmarknaden är mångfacetterad och ger AstraZeneca stora möjligheterna och fördelar. Samtidigt som en yngre generation är på frammarsch som omfamnar och påskyndar digitalisering står samhället inför flera hälsorelaterade utmaningar som kräver åtgärder. En allt större andel av befolkningen drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt metabola sjukdomar och dessvärre har Indien en av de högsta talen av diabetes i världen. Sammantaget innebär dessa faktorer att Astra Zeneca kan ta krafttag för att utveckla terapeutiska lösningar genom innovation och på så sätt minska trycket på sjukvårdssystemet, och samtidigt stärka den egna innovationskraften och främja disruptiv förändring.

Tillväxten inom läkemedelsbranschen och dess centrala roll i Indien väntas fortsätta och prognoserna pekar på att sektorn når ett totalt marknadsvärde på 26 miljarder dollar år 2022. Såväl privata som offentliga aktörer och intressenter är överens om att denna prognos faktiskt speglar verkligheten.

Genom att samarbeta med Business Sweden kan vi slå våra styrkor ihop och arbeta på ett integrerat sätt med statliga aktörer och relevanta företag för att påskynda innovationstakten i sjukvårdssektorn. Deepak Arora, Director - Market Access & Commercial Strategy

Medan AstraZeneca har kunniga team som analyserar marknaden, förstår dynamiken och drivkrafterna, samarbetar med externa intressenter och har kapacitet och räckvidd att bistå vid expansion kvarstod utmaningen att engagera och samarbeta med den offentliga sektorn. Offentliga aktörer har en nyckelroll i ekosystemet och deras engagemang är avgörande för att skapa ett mer snabbfotat innovationsklimat. Business Swedens kunskap om den lokala marknaden och kapacitet att föra samman offentliga och privata intressenter, samt gedigna expertis inom innovationsdrivna tillväxtstrategier, är hörnstenen i relationen med Astra Zeneca.

Deepak Arora, Director - Market Access & Commercial Strategy på AstraZeneca förklarar:

– Vi har ett behov av opartisk expertis och djup kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet och dess intressenter för att stärka hela patientresan, från förebyggande vård till efterbehandling, friskvård och wellness. Genom att samarbeta med Business Sweden kan vi slå våra styrkor ihop och arbeta på ett integrerat sätt med statliga aktörer och relevanta företag för att påskynda innovationstakten i sjukvårdssektorn. De bidrar också med erfarenhet inom idéutformning från innovationsprojekt med startups och från större initiativ som Innovation Centre.

AstraZeneca har ett mål som sträcker sig bortom försäljning och marknadsföring där fokus på samarbeten och partnerskap utgör en katalysator för ekosystemet inom hälso- och sjukvård, i syfte att förbättra patientresultat med innovativa och disruptiva lösningar. I Indien förvaltas detta mål genom att agera kunskapspartner för India Sweden Healthcare Innovation Centre som drivs av Business Sweden. Centrets vision är att skapa effekt genom att göra det enklare för innovatörer att gå från idé till genomförande med vägledning och stöd från olika intressenter där statliga aktörer även är inkluderade.

För att maximera kunskapsnivån och potentialen i innovationsprojektet har Astra Zeneca och Business Sweden knutit ett aktivt partnerskap. Genom att ingå i ett och samma team har parterna byggt en relation med interna affärsenheter inom olika terapeutiska fokusområden och identifierat potentiella partners, såväl privata som offentliga aktörer, och byggt en grund för samverkan och innovation.

Deepak Arora fortsätter:

– Vi har ett strukturerat kärnteam där Business Sweden både har etablerat ett projektledningskontor i form av ett kontrolltorn, som inkluderar vår egen personal, och samtidigt tagit sig an ledarskapsrollen. Tillsammans fokuserar teamet på att leverera gemensamma mål och milstolpar på en daglig basis. Vi har veckovisa avstämningar för att säkra vår ambition att leverera innovativa sjukvårdslösningar inom icke-smittsamma sjukdomar i Indien.

Samarbetsprojektet har banat väg för nya kontakter inom den offentliga sektorn och på regeringsnivå och har redan utforskat en modell för att etablera ett kompetenscentrum i delstaten Maharashtra. Tanken är att centret ska fokusera på hjärt-kärlsjukdomar och diabetes och möjliggöra en papperslös patientresa, samt insamla verklighetsdata från marknaden. Ambitionen är att inte bara förbättra enskilda patientresultat utan även kollektivt använda data och återanvända modellen för att stärka den statliga vården.

Sjukvårdshantering och förebyggande arbete står högt på agendan påpekar Arora:

– Med hjälp av artificiell intelligens kan vi få en tidig diagnos och skapa en riktad strategi för varje enskild sjukdom och patient. Sjukdomshantering och förebyggande insatser är lika viktiga och detta kan uppnås med hjälp av modellen.

– Vi har än så länge bara ägnat oss åt det kortsiktiga perspektivet om tre till fyra år och vi har mycket arbete kvar att göra. Nästa steg är att skala upp modellen runtom i landet och se hur vi kan etablera konceptet och lämna över stafettpinnen till regeringen och staten för att stärka den statliga vården.

Utmaning

Trots att Astra Zeneca är en läkemedelsjätte med en starkt etablerad närvaro i Indien ville företaget påskynda tillväxt genom att fokusera primärt på innovation. För att kunna förstärka det indiska sjukvårdssystemet med långsiktiga och hållbara lösningar behövde AstraZeneca samarbeta med den offentliga sektorn och bygga en resultatdriven strategi.

Lösning

AstraZeneca och Business Sweden har ingått i ett samarbete fokuserat på gemensam innovation genom etableringen av Innovation Centre som för samman olika intressenter inom startup-sektorns ekosystem med offentliga aktörer, statliga sjukvårdsleverantörer (All India Institute of Medical Sciences, Delhi och Jodhpur), samt svenska sjukvårdsaktörer och politiska beslutsfattare. Initiativtagarna har anammat en helhetssyn på innovation som omfattar teknik, data, protokoll och processer, kompetensutveckling och affärsmodeller. Detta långsiktiga partnerskap fokuserar på lösningar som kan skapa förändring i sjukvårdssystemet och förbättra patientvården.

Resultat

Samarbetet har slutits i samförståndsavtalet India-Sweden Healthcare med samtycke från Indiens folkhälsominister som deltog vid invigningen av India-Sweden Innovation Centre i december 2019. Innovationscentret har även inlett samarbeten med andra svenska företag och universitet för att utveckla innovationslösningar med verklighetsdata som utgångspunkt.

Not: Denna redovisning sammanställdes innan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 som drastiskt förändrat den säkerhetspolitiska situationen och affärsförutsättningarna i regionen. För uppdaterad information vänligen kontakta oss på Exportregler.

 

Om AstraZeneca

AstraZeneca Indien grundades 1979 och har sitt huvudkontor i Bengaluru, Karnataka och är ett dotterbolag till globala organisationen AstraZeneca Plc, UK. AstraZeneca Pharma India Limited (AZPIL) är det operativa företaget som omfattar företagets tillverkning, försäljning och marknadsföring i Indien. Företaget har en rikstäckande personalstyrka på över 1400 anställda som har åtagit sig att förse patienter med livsförändrande läkemedel genom innovativ vetenskap och global kompetens inom utveckling och kommersialisering.

AstraZeneca och Business Sweden har ett globalt samarbete som i APAC-regionen omfattar uppdrag i Indien, Kina, Singapore, Japan, Malaysia, Thailand, Myanmar och Indonesien. I EMEA-regionen fokuserar insatserna på marknaderna Irland, Ryssland, Portugal, Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Läs mer om våra tjänster och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att öka din globala försäljning.