Sydafrika har blivit en regional hotspot för tillväxt med 60 miljoner invånare och en stadigt växande konsumentmarknad.

Ett sunt affärsklimat

Sydafrika har genomfört stora strukturreformer de senaste tio åren. Tillsammans med landets rika naturresurser och en ung befolkning har Sydafrika nu ett sunt och attraktivt affärsklimat, även om det fortfarande finns vissa ekonomiska och politiska utmaningar.

Sverige och Sydafrika har en lång historia av samarbete inom hållbara affärer och utvecklingsarbete. Dessutom har svenska företag ett gott rykte för sina högkvalitativa produkter och tjänster, särskilt inom industrier som elektronisk utrustning, gruvdrift och ICT.

Affärsmöjligheter

Sverige exporterar många olika produkter till Sydafrika, inklusive fordon, elektronik och ICT-utrustning samt tunga maskiner för gruvdrift, men också stora volymer läkemedel och förädlade livsmedel. Tack vare det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC (Southern African Development Community) har Sydafrika goda handelsvillkor med EU. De låga arbetskostnaderna är också fördelaktiga för internationella företag i Sydafrika.

Så hjälper vi ditt företag

Många utländska företag har sina regionala kontor i Johannesburg, som är en finansiell och ekonomisk knutpunkt söder om Sahara. Business Swedens kontor i Johannesburg öppnade 1993 och täcker även grannmarknader som Botswana, Namibia, Angola, Zambia, Zimbabwe och Moçambique.

SOUTH AFRICA_JOHANNESBURG_jacques-nel-f0RvpwF-iXE-.jpg
SOUTH AFRICA_alessandro-porri-y02ID0e-5WU-unsplash.jpg