I början av 2017 bestämde sig Bambwa för att lansera en webbaserad musiktjänst i södra Afrika. De trodde starkt på sin affärsidé, men var medvetna om att de saknade den ingående kunskap som behövs för att lyckas på en ny marknad.

De anlitade Business Sweden, som kunde bidra med omfattande marknadsanalyser och ett ovärderligt kontaktnät. Detta visade sig ha god effekt – med nya kontor etablerade i Ghana, Nigeria och Liberia, och planer på att lansera webbradio i 15 marknader är Bambwa redan en framgångssaga.

Världens snabbast växande medelklass och en påfallande ökning av mobiltelefoner har gjort Afrika till en eftertraktad marknad för investerare.

Bambwa var långt ifrån de enda entreprenörerna som såg stor potential för en musikströmningstjänst i Afrika. De förstod att det skulle bli nödvändigt att handla snabbare än konkurrenterna.

Vi kommer alltid att ta hjälp av Business Sweden på nya marknader, då det skulle ta längre tid och kosta mer om vi gjorde det själva. Mårten Ohlin, Operativ chef

Samtidigt var bristen på kunskap om marknaden en stor utmaning. "Till en början visste vi faktiskt ingenting alls om vår nya marknad", säger Mårten Ohlin, en av Bambwas grundare.

För att fylla i luckorna gick Bambwa på Business Swedens Steps to Export (numera ett digitalt affärsutvecklingsprogram som går under namnet GoGlobal) och andra skräddarsydda tjänster som erbjuds inom programmet Global Business Development. Programmen hjälper företag att etablera sig på en ny marknad så snabbt och effektivt som möjligt, och det fungerade, bekräftar Mårten: "Business Swedens affärsutvecklingsprogram och andra tjänster var viktiga verktyg under planeringsstadiet."

Bambwa har också haft användning av Business Swedens expertkunskaper på andra sätt: "Utan Business Swedens marknadsanalyser och kontakter skulle det ha tagit betydligt längre tid att etablera sig i Afrika”, säger Mårten.

En viktig del av Bambwas affärsidé är att tillgodose lokala behov och det märks på många nivåer – från att uppmärksamma de bästa lokala musiktalangerna till att erbjuda en service som kräver så lite mobildata som möjligt.

Bambwa har till och med utvecklat en egen affärsmodell som kallas Tempium, vilket är en kombination orden av ”temporary" och "freemium". Tjänsten finansieras framför allt genom reklam och kan därmed användas utan kostnad, men man kan välja att låsa upp premiumversionen under begränsad tid genom en snabb och enkel mobilbetalning.

Bambwa_bg.jpg
Bambwa_case_2.jpg


De flesta av deras konkurrenter har inte satsat lika mycket på att förstå konsumenternas behov, vilket har gett Bambwa en klar fördel. 

Utöver musikströmningstjänsten har Bambwa mer långtgående målsättningar, och de sätter ribban högt. De vill bilda nätverk av inflytelserika personer som kan hjälpa till att skapa starka och moderna samhällen i Afrika. Företagets ambitioner begränsas inte heller till den afrikanska kontinenten. Tanken med den kommande lanseringen av webbradiostationer på 15 marknader är att göra Bambwa till den afrikanska diasporans största underhållningskanal.

Med andra ord har Bambwa mycket på gång, och det ska bli spännande att ta del av deras fortsatta framgångar.

 

Utmaning

Bambwas största utmaningar var bristfällig kunskap om de nya marknaderna och att de saknade kontakter.

Lösning

Business Sweden bidrog med ingående marknadsanalyser och använde sitt lokala kontaktnät för att hitta lämpliga affärspartners. Bambwa deltog också i Business Swedens program Steps to Export (numera ett digitalt affärsutvecklingsprogram som går under namnet GoGlobal) och andra skräddarsydda tjänster som erbjuds inom programmet Global Business Development.

Resultat

Bambwa har öppnat kontor och anställt personal i Ghana, Nigeria och Liberia. Företaget har tecknat avtal med upphovsrättsorganisationer, musikbranschen, mobiloperatörer, annonsbyråer och artister i Ghana och Nigeria.


OM BAMBWA

Bambwas musiktjänst grundades år 2017, med syftet att tillgodose lokala behov i södra Afrika och på Elfenbenskusten.


värdeskapande

Bambwa är på väg att etablera sig som ett panafrikanskt underhållningsföretag, och har ambitionen att medverka till att Afrika utvecklar starka och moderna samhällen.