Den nordiska paviljongen, designad för att synliggöra våra gemensamma nordiska värderingar, fungerar som en unik evenemangsplattform som kommer att imponera på kunder och potentiella affärskontakter i Japan. Genom att delta som partner i paviljongen kan svenska företag dra nytta av den exceptionella marknadsföringsexponering som Expo 2025 erbjuder.

Som partner i paviljongen får svenska företag en utmärkt möjlighet att visa upp sina produkter, tjänster och expertis för en mångsidig internationell publik. Paviljongens unika design och noggrant utvalda innehåll kommer att dra till sig stor uppmärksamhet, vilket ger våra partners ökad synlighet under hela utställningen. En exponering som kan leda till förbättrad varumärkesigenkänning, ökat kundintresse och potentiella affärsmöjligheter.

Dessutom fungerar den nordiska paviljongen som en hubb för nätverkande och samarbete. Genom att delta kan svenska företag skapa kontakt med branschkollegor, potentiella partners och viktiga intressenter från Japan och runt om i världen. Detta underlättar kunskapsutbyte, idéutbyte och utforskning av samarbetsprojekt, vilket i slutändan främjar innovation och tillväxt.

Partnerförmåner

Intressentengagemang

  • Möjlighet att påverka det nordiska/svenska deltagandet
  • Bli en del av Swedish Road-to-Osaka "industry missions"

Marknadsföringsexponering

  • 1,7 miljoner förväntade besökare till den nordiska paviljongen
  • Gemensam nordisk marknadsföringskampanj

Evenemang i den nordiska paviljongen

  • Företags-/branschaktiviteter under Expo 2025 Osaka (svenska/nordiska)
  • Nationaldagen (14 maj 2025)