Här kan du få information om vad vi på Business Sweden i Taipei erbjuder för service samt övrig information som kan vara bra att känna till inför och under din vistelse i Taiwan. Detta bistånd är dock begränsat i sin omfattning. Det gör att Business Sweden i Taipei ej bedriver någon jourverksamhet.

Vid behov av konsulärt stöd utanför normal arbetstid i Taipei hänvisas till:
Sveriges ambassad i Bangkok tel +66 2 263 72 99.

Våra öppettider för konsulär verksamhet i icke-brådskande fall, utlämnande av beställda pass, körkort etc, är tisdag och torsdag förmiddag (se öppettider). Bokning av tid för möte vid icke brådskande fall. 

Då biståndet är begränsat i sin omfattning är det bra om ni kontaktar oss i förväg via telefon eller e-mail taipei_consular@business-sweden.se för att boka in en tid om ni önskar träffa oss gällande konsulära fall (gäller ej utlämnande av beställda pass, körkort etc vilket sker under ovan nämnda öppettider).

Vilken hjälp kan jag erhålla?

Business Sweden koordinerar med ambassaden i Bangkok gällande den hjälp som kan ges. För generella frågor om konsulärt stöd, se www.ud.se. Business Sweden i Taipei kan endast ta emot vissa ansökningar och vi kan inte legalisera dokument. De flesta processer, sätt att ansöka och var du kan ladda ner blanketter etc. finns beskrivet på den svenska ambassaden i Bangkoks hemsida. Om du inte finner informationen för din fråga på ambassadens hemsida så skicka en fråga på engelska till taipei_consular@business-sweden.se. 

Behöver du i ett krisläge komma i kontakt med någon kontakta i första hand:
Business Sweden, tel +886 2 2757 6573, +886 2 2757 6225 eller Sveriges ambassad i Bangkok, tel +66 2 263 72 99.

Business Sweden har en beredskapsplan som aktiveras i händelse av kris och i samråd med Sveriges ambassad i Bangkok. Utöver den nationella krisberedskapsplanen finns även en gemensam EU-plan för europeiska medborgare i Taiwan.

Svenskar på plats och svenska resenärer uppmanas att kontinuerligt följa händelseutvecklingen och vid en särskild händelse i första hand följa lokala myndigheters rekommendationer och uppmaningar. Vidare rekommenderas du att i förväg informera dig om vilka förberedelser som kan göras och vart du kan vända dig i händelse av kris, exempelvis vid jordbävningar och tyfoner som regelbundet drabbar Taiwan. Vid en naturkatastrof informerar Taipei City Emergency Operation Center (EOC) via sin hemsida samt via radio FM93.1. Se också avsnittet ”Jordbävningar och tyfoner” på denna webbplats.

Har du frågor gällande coronaviruset, läs mer här.

Anmälan till Business Sweden

Svenska medborgare och svenska medborgares utländska familjemedlemmar som är bosatta eller avser att stanna i Taiwan under en längre tid uppmanas att registrera sig på UDs "Svensklista". Anmälan är frivillig men för oss på Business Sweden-kontoret är det den enda möjligheten att nå svenskar som befinner sig i Taiwan om en konsulär krissituation skulle uppstå. Det är därför viktigt att du anmäler dig och din familj. Uppgifterna sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Du kan avanmäla dig själv när du vill. Vid längre vistelse än ett år krävs en årlig förnyelse.

Länk: https://www.swedenabroad.se/svensklistan

Anmälan till svensklistan går också enkelt att nå genom UD:s nya app Resklar som nyligen släpptes i en uppdaterad version. Appen ger utlandsresenärer möjlighet att bättre förbereda sin resa genom att erbjuda information om bland annat resmål, försäkringar och konsulär hjälp.